Oproep: steun het Europees burgerinitiatief kerosinebelasting!

Zomer Zonder Vliegen steunt het ECI (European Citizen’s Initiative) van een groep studenten uit heel Europa, dat oproept om een einde te maken aan de belastingvrijstellingen voor de luchtvaart… Call to action! Heel concreet: als minimum één miljoen handtekeningen verzameld worden binnen de 12 maanden, is de Europese Commissie verplicht een voorstel te doen aan alle lidstaten mbt. de invoer van een kerosinetax. Je kan de oproep hier ondertekenen:

https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative

Meer info over het initiatief en de intiatiefnemers vind je op de website: https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/

Vliegtax, vliegtuigtax, kerosinetax, tickettax… what’s in a name? 

 • Fact: vliegen is zo goed als onbelast. Zero, nada, noppes: passagiers betalen geen BTW of andere tickettax en de luchtvaartmaatschappijen betalen geen brandstoftaksen. 
 • Allez, dan: sinds 2012 maken continentale Europese vluchten wel deel uit van het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS). In de praktijk is de impact van het ETS-systeem op de Europese luchtvaartsector minimaal. Door een groot overaanbod aan emissierechten en omdat een groot deel van emissierechten zomaar gratis werd uitgedeeld, is de prijs voor één ton CO2-krediet lange tijd erg laag geweest. In 2017 spendeerden luchtvaartmaatschappijen slechts 0,3% van hun totale werkingsmiddelen aan de aankoop van emissierechten. Meer recent is besloten om het structurele overschot aan emissierechten aan te pakken, waardoor de prijs sinds vorig jaar geklommen is richting 20 euro per ton CO2. Desondanks zal de luchtvaartsector ook in de toekomst een groot deel van haar emissierechten gratis blijven ontvangen.
 • Een tickettaks of BTW-heffing op tickets zorgt enkel voor een extra kost voor de passagiers. Daarom stelt het Europees Burgerinitiatief zelf een kerosinetax voor, omdat enkel op die manier luchtvaartmaatschappijen zullen gestimuleerd worden om hun kerosineverbruik te verminderen. 
 •  Het Burgerinitiatief stelt ook voor om de kerosinebelasting regressief te maken: hoe korter de vlucht, hoe hoger de belasting per liter brandstof. Hoe korter de vlucht, hoe meer alternatieven immers voorhanden zijn. 
 • En Zomer Zonder Vliegen?  Vliegtaks, kerosinetax, tickettax: voor ons het volledige menu, graag – inclusief een effectiever en écht klimaatrechtvaardig Europees Emissiehandelssysteem! Maar wat het ook wordt, het allerbelangrijkste is om het uiteindelijke doel nooit uit het oog te verliezen. Een klimaatrechtvaardig belastingssysteem moet uiteindelijk leiden naar een luchtvaart binnen de grenzen van onze planeet – naar minder luchtvaart dus. Een reductie van de luchtvaart is de enige échte oplossing is voor een reductie van de uitstoot!

Politici, dit is hét moment!

Zomer Zonder Vliegen inspireert, Zomer Zonder Vliegen informeert. Welke partij is Zomer Zonder Vliegen-proof? Wij stelden de vragen, de partijen antwoordden, wij wikten en wogen 🧐 … en maakten een kieswijzer ✍️!

Hot 🥳or not 😵? Wie springt op de trein naar een klimaatrechtvaardige luchtvaart? De volledige antwoorden van de partijen kan je hier lezen. Een samenvatting in bullet points vindt je hier.

Politici, afspraak na 26 mei? 

Zomer Zonder Vliegen bundelt krachten met Burgerforum Luchthavenregio

Foto: De Standaard

Zomer Zonder Vliegen gaat een samenwerking aan met het Burgerforum Luchthavenregio, een koepelvereniging van geëngageerde burgerbewegingen rond de luchthaven van Zaventem. Het verhaal van Zomer Zonder Vliegen is immers complementair met de boodschap van het Burgerforum. Het Burgerforum bundelt zijn eisen aan het beleid in een twaalfpuntenplan dat een verduurzaming van de luchtvaart en onze luchthavens nastreeft. Met Zomer Zonder Vliegen, een campagne die zich rechtstreeks naar de reiziger richt, wordt ook de consument aangespoord om voor meer klimaatvriendelijke reisalternatieven te kiezen.

Je moest daar dan maar niet gaan wonen!’ Het is een verwijt dat bewoners in de luchthavenregio vaak genoeg te horen kregen de afgelopen jaren, ook in Kortenberg, Sterrebeek/Zaventem en Steenokkerzeel. Met als gevolg dat bewonersgroepen vaak jammerlijk tegen elkaar uitgespeeld werden. De rest van België lag niet wakker van de geluidsoverlast, de nachtvluchten of de uitbreidingsplannen van de luchthaven.

Verdeel en heers: het was decennialang de tactiek van de beleidsmakers en het luchthavenmanagement. Vliegroutes werden om de haverklap en op een arbitraire manier gewijzigd, telkens op basis van onvrede van een andere groep omwonenden en zonder grondige analyse van de bredere impact.

Samen sterk
In 2016 verenigden de actiegroepen Decibel-25L (Kortenberg), Zone S (Steenokkerzeel) en Sterrebeek 2000 zich in het Burgerforum-Luchthavenregio. Ze wilden niet langer dat hun verzet tegen de geluidsoverlast en de uitbreidingsplannen van de luchthaven zomaar werden afgedaan als een strijd die zich beperkt tot de problemen in de eigen achtertuin (NIMBY). Het gaat immers over veel meer: de ongecontroleerde groei van de luchtvaart treft de hele planeet.

In haar twaalfpuntenplan formuleert het Burgerforum een strategisch geheel van voorstellen dat er moet toe bijdragen om zowel de snelgroeiende impact van de luchtvaart op het klimaat te stoppen als de leefbaarheid van omwonenden in de luchthavenregio te verzekeren. Het Burgerforum is niet tegen de luchthaven en de luchtvaart. Maar het moet en kán veel duurzamer: vliegen moet stiller (strengere lawaainormen, afschaffing nachtvluchten, proefdraaien in loodsen), properder (uitstoot/CO2 plafonds), eerlijker (accijns op kerosine, BTW op tickets), beheerster (beperking aantal vliegbewegingen) en strategischer (globaal mobiliteitsplan, onderlinge samenwerking/connectiviteit luchthavens). Het Burgerforum hoopt dat ook andere burgerbewegingen het plan zullen onderschrijven.

Het twaalfpuntenplan legt bewust de nadruk op een ontwikkeling van de luchtvaart en luchthavens binnen de grenzen van onze planeet – en niét op economische groei. Niets kan immers ongebreideld blijven groeien, wat we nodig hebben is een écht duurzame ontwikkeling van de luchtvaart en luchthavens.

Bewustmaking
Het Burgerforum Luchthavenregio richt zich hoofdzakelijk tot de beleidsmakers en de luchtvaartindustrie, maar er leeft ook de stellige vraag naar bewustmaking van de consument. De stijgende impact van de luchtvaart – of het nu lokaal of globaal is – kan er immers enkel en alleen komen door de stijgende passagiersvraag. Het is een ongemakkelijke waarheid: we moeten met z’n allen minder gaan vliegen!

Tijd om via Zomer Zonder Vliegen ook de consument, met name “de passagier” aan boord te hijsen om die vraag te beantwoorden! Zomer Zonder Vliegen brengt een positief verhaal: ‘We moeten anders gaan reizen: bewuster, trager, en ja, soms minder ver. We willen mensen uitdagen de alternatieven voor vliegreizen te herontdekken. Niets zo opwindend als de romantiek van de nachttrein, het avontuur te voet of op de fiets, de magie van de veerboot, het ontdekken van een paradijselijke plek dicht bij huis, het trage reizen.

Eén + één = drie
Zomer Zonder Vliegen en Burgerforum Luchthavenregio willen in de toekomst elkaars boodschap zo veel mogelijk versterken. Ook andere vormen van samenwerking en uitwisseling zijn mogelijk. Die samenwerking wordt al een eerste keer concreet op dinsdag 14 mei. Die avond organiseert Burgerforum een info- en discussieavond in Sterrebeek over de toekomst van de luchthaven van Zaventem: kan het ook duurzamer – stiller, properder, klimaatvriendelijker? Zomer Zonder Vliegen zal er een presentatie geven over hoe consumenten aangezet kunnen worden om minder te vliegen en bewust te kiezen voor klimaatvriendelijke reisalternatieven. Iedereen welkom!

FAQ #1: hoe slecht is vliegen voor het klimaat?

Nog even geduld… binnenkort komt onze nieuwe website online, mét onder andere een uitgebreide FAQ-lijst. Vandaag in avant-première het antwoord in blogpostformaat op de eerste frequently asked question: Hoe slecht is vliegen voor het klimaat?   

 

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.

Als we de klimaatverandering beneden de 1,5 graden grens willen houden (zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs) mag een wereldbewoner gemiddeld niet meer dan 2,1 ton CO2 per jaar uitstoten tegen 2050. Met de hoeveelheid CO2 die we nu en in de toekomst de lucht inblazen enkel en alleen al door te vliegen, zal ons dat nooit lukken.

Wij Belgen leven serieus boven onze stand. Los van de bedrijven, de overheden en de overheidsinvesteringen stoten alleen al de Belgische gezinnen ongeveer 14 ton CO2 per persoon uit door alles wat we consumeren en hoe we leven – van de bouw en inrichting van van ons huis tot wat we kopen in de supermarkt, kledingwinkel of op die keihandige webshop.

Als individu is het schrappen van vliegreizen één van de meest betekenisvolle en efficiënte keuzes die je kan maken om je CO2-voetafdruk te verminderen, samen met onder andere de keuze voor een vegetarisch dieet of om minder of niet meer met de auto te rijden. Het licht uitdoen of je verlichting vervangen door ledlampen: prima, maar de milieuwinst die je er mee haalt is jammer genoeg relatief beperkt.

En door niet op een vliegtuig te stappen? Met een halve ton uitstoot geraak je nauwelijks Europa uit, voor een reisje naar New York zit je al boven de 2 ton uitstoot en als je naar heen en terug naar Australië vliegt blaas je 7 ton CO2-equivalenten de lucht in.

nuance
Het is onmogelijk de exacte CO2-uitstoot van een individu en de potentiële uitstootreductie te becijferen. Alle cijfers gaan steeds om gemiddelden, om grootteordes, ze gelden steeds bij benadering. Dat vliegreizen een substantiële bijdrage vormen in iemands persoonlijke CO2-voetafdruk is echter ontegensprekelijk.

Anderzijds is de strijd tegen de klimaatopwarming geen verhaal van één oplossing, er is niet één initiatief is dat vandaag kan zorgen voor de toekomst die we morgen nodig hebben. Met Zomer Zonder Vliegen focussen we ons op vliegreizen, maar zijn we ook deel van een groter verhaal. Elke actie, gedragsverandering of verandering in consumptie is voor ons waardevol, laat dat duidelijk zijn. Zo mogelijk nog belangrijker: het gaat niet enkel om gedragsverandering door individuen alleen maar om een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, overheden en bedrijven.

Meer weten?

 • In de studie Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie door het VITO lees je alles over de CO2-uitstoot door de consumptie van de gemiddelde Vlaming.
 • De Global Carbon Atlas visualiseert de wereldwijde uitstoot per land en volgens een aantal andere parameters.
 • In een bijdrage in Environmental Research Letters gingen Zweedse wetenschappers op zoek naar de meest effectieve gedragswijzigingen om je persoonlijke CO2-uitstoot te verminderen: vliegen is er één van!

Familienieuws!

De conceptie…

Een CO2-neutrale luchthaven: greenwashing voor gevorderden

Brussels Airport verspreidde afgelopen vrijdag een persbericht over de inzet van nieuwe elektrische bussen voor het transport van passagiers op de tarmac. Met de elektrische bussen versterkt de nationale luchthaven haar engagement om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, lazen we onder andere. We werden er ook nog eens aan herinnerd dat de luchthaven in 2018 gecertificeerd werd als CO2-neutraal. Applaus op alle stoelen en banken? Mooi niet, hoogstens een kus van de juffrouw voor een staaltje schaamteloze greenwashing.

Ten eerste is CO2-neutraliteit al een erg misleidende term. Het klopt dat de luchthaven maatregelen neemt om de emissie te reduceren door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen, maar het is helemaal niet zo dat de luchthaven geen CO2 meer uitstoot. Er wordt enkel geïnvesteerd in CO2-compensatieprojecten elders in de wereld – een zeer belangrijke nuance. Over de zin of onzin van compensatie hebben we het met Zomer Zonder Vliegen trouwens nog niet zo vaak gehad. We werken op dit moment nog aan een visietekst, die we binnenkort ook zullen delen en zullen opnemen op onze nieuwe website in april, nog even geduld!

Ten tweede wordt het grote publiek ook op een nog veel meer problematische manier misleid: het grootste deel van de CO2-uitstoot door de luchtvaart gebeurt immers tijdens de vlucht. Slechts 5 % van de totale CO2-impact van de luchtvaart is toe te schrijven aan de operaties op de luchthavens zelf. Aan die ongemakkelijke waarheid gaan de slimme marketingjongens van de luchtvaartindustrie  volledig voorbij in hun poging om zichzelf een groen en duurzaam imago aan te meten.

Oh ja, alles voor de reiziger: er is ook wifi aan boord van de nieuwe bussen, laat Brussels Airport nog weten, oef! Dat doet ons eraan denken: stel je voor dat bomen wifi zouden uitzenden – zouden we dan geen bomen beginnen aanplanten als gekken? Helaas voorzien bomen bomen ons nu slechts van zuurstof, alle CO2-neutraliteit verdorie nog aan toe!

Meer weten over greenwashing voor gevorderden door de luchtvaartsector?

 • Met Zomer Zonder Vliegen maken we deel uit van het internationale netwerk Stay Grounded, een initiatief van de Oostenrijkse ngo Finance and Trade Watch. Zij brachten in 2017 een zeer verhelderend rapport uit over de illusie van groen vliegen. Je vindt het rapport hier, een samenvatting vind je hier

Vlaamse Regering voert vliegtaks voor vogels in

De Vlaamse Regering heeft gisteren met grote eensgezindheid een akkoord bereikt over de veelbesproken vliegtaks voor vogels, een gemeenschappelijk plan van de minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Alleen de partij Groen stemde tegen, en enkele SPA-leden onthielden zich. Met de vliegtaks voor vogels komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de jarenlange verzuchtingen van de luchtvaartsector.

Schauvliege sloeg gisteren avond al mea culpa in Ter Zake: ‘Achteraf bekeken is het eigenlijk onbegrijpelijk dat het zo lang geduurd heeft. We wisten al vele jaren dat de luchtvaart erg te lijden had onder het grote vogelbestand in het Vlaamse luchtruim. Ik ben fier dat we nu eindelijk een instrument in handen hebben om daar tegen op te treden’. Marc De Scheemaecker, CEO van Brussels Airport treedt haar bij: ‘Het is een belangrijke dag voor ons, die vogels zorgen voor zeer onveilige toestanden en voor een rem op de groei van één belangrijkste economische sectoren van ons land. Piloten moeten regelmatig uitwijken voor grote zwermen vogels. Rond Brussels Airport zijn dat vooral merels en spreeuwen, in Oostende meeuwen en aalschovers heb ik gehoord. Bovendien vliegen die rotbeesten regelmatig in de vliegtuigmotoren, ze schijten het hele luchthaventerrein onder, en ze bouwen nesten in de afvoerkanalen langs de startbanen, waardoor die verstopt geraken.’

Schauvliege: ‘Al in 1979 legde Europa de vogelrichtlijngebieden wettelijk vast, maar die bleken al vanaf het begin heel weinig doeltreffend – de vogels hielden zich helemaal niet aan de gemaakte afspraken. De bruine kiekendief kreeg bijvoorbeeld het vogelrichtlijngebied ‘Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide’ in de Provincie Antwerpen toegewezen, maar er werden exemplaren gespot zelf helemaal tot op de luchthaven van Charleroi in Wallonië, meer bepaald in de motor van een toestel van de Poolse low coast maatschappij Wizzair, levensgevaarlijk! Ik heb ontelbare keren aan Europa gevraagd om meer doortastende oplossingen, maar die kwamen er niet, dus namen we vanuit de Vlaamse Regering het heft zelf in handen’.

Ben Weyts vervolledigt: ‘Het is onaanvaardbaar dat het eigenlijk de gewone vliegtuigpassagier is die moet opdraaien voor de grillen van die vogels, die de passagiers opzadelen met vertragingen en een onveiligheidsgevoel. Daarom zullen vanaf nu maandelijkse inningen gebeuren bij Vogelbescherming Vlaanderen, de lokale afdelingen van Natuurpunt en alle andere verenigingen die verantwoordelijkheid dragen in de groei van het vogelbestand. De hoogte van de taks wordt vastgelegd op basis van de resultaten van de tellingen tijdens het jaarlijkse Grote Vogelweekend van Natuurpunt en verschillen van vogelsoort tot vogelsoort. Dat is niet meer dan billijk. Voor trekvogels vragen we een grotere inspanning dan voor bijvoorbeeld de specht, die meestal maar wat op één plek hangt te hangen. Arenden vliegen erg hoog, dus voor hen is ook de taks hoog. Voor duiven is de taks veel lager, want zij zitten meestal opgehokt. Het spreekt bovendien voor zich dat loopvogels vrijgesteld zijn van taks’.

In het oorspronkelijke plan van de Vlaamse Regering gold de taks ook voor sier- en gezelschapsvogels, maar daar kon het sterke lobbywerk van de Vlaamse Vereniging van Houders van Sier- en gezelschapsvogels (VVHSGV) een stokje voor steken. Ook de Koninklijke Belgische Vinkenzettersbond ontsprong de dans. Willy Goris, secretaris van de VVHSGV aan de telefoon: ‘mijn parkiet heeft maar één keer buiten gevlogen, dat was toen mijn vrouw in de lente van 1987 zijn kooitje liet openstaan. Het zou toch totaal oneerlijk zijn dat ik die taks voor hem zou moeten betalen. Gelukkig zag de Vlaamse Regering dat ook in. En wil je mij nu excuseren, want ik vertrek zo dadelijk voor een weekje met mijn vrouw naar Djerba’.

Voor altijd Zomer: crew wanted!

Seizoen 2 Zomer Zonder Vliegen op de startbaan!

Met onze kleine crew vrijwilligers startten we Zomer Zonder Vliegen op in februari van dit jaar, een impressie daarvan hier. We kijken tevreden terug op de afgelopen maanden. Meer dan 2000 reizigers beloofden op een ludieke manier om deze zomer niet in een vliegtuig te stappen, 2500 mensen gaven ons een duimpje op onze facebookpagina. Op die facebookpagina en op onze website en blog deelden we verhalen over vliegtuigvrij reizen, informeerden we over de klimaatimpact van de luchtvaart, enzovoort. We waren aanwezig op een waaier aan events waar we onze campagne voorstelden en mensen uitdaagden de alternatieven voor vliegtuigreizen te herontdekken. Ook door heel veel verschillende media werd Zomer Zonder Vliegen opgepikt en/of vermeld. Last but not least, organiseerden we zelf een succesvol slotevent. Kortom, steeds meer mensen worden zich bewust van de milieuimpact van vliegreizen.

We zijn alvast enthousiast om een vervolg te breien aan Zomer Zonder Vliegen. We nodigen iedereen uit op dinsdagavond 27 november in Gent om met ons mee te denken over dat vervolg!

–> Wat is de bedoeling van de avond?

Wij vertellen waar we met Zomer Zonder Vliegen verder naartoe willen en zijn heel benieuwd naar jullie ideeën én naar jullie feedback over het eerste seizoen. Aansluitend kunnen we brainstormen over hoe jullie engagement voor Zomer Zonder Vliegen er kan uitzien. Denk daar als voorbereiding gerust zelf ook al eens over na, met als leidraad de mogelijke taken die hieronder staan opgesomd.

–> Praktisch

We komen samen in de lokalen van het Gents Milieufront, Koningin Maria Hendrikaplein 5 in Gent (vlakbij het Sint-Pietersstation) op dinsdag 27 november om 19u45, einde voorzien rond 22u. Wie wil kan vroeger komen en een hapje meeëten bij de buren van Lekker Gec.

Ben je er graag bij of kan je er niet bijzijn maar wil je wel verder op de hoogte gehouden worden over toekomstige bijeenkomsten? Laat het ons in beide gevallen vliegensvlug weten via [email protected] !

Met zonnige groeten,

Peter-Paul, Nelson, Esther, Toby, Annelien en Charlotte
Zomer Zonder Vliegen-crew

Hoe zou je kunnen meewerken aan Zomer Zonder Vliegen?

 • Team Communicatie (1) –> ‘de schrijvers’: voor zowel offline als online geschreven kanalen: artikels, blogposts, persberichten, redactiewerk, social media
 • Team Communicatie (2) –> ‘de praters’: presentaties, infosessies, vertegenwoordiging, woordvoering: ‘Zomer Zonder Vliegen Road Show’ (presentaties bij organisaties, scholen,…), ZZV vertegenwoordigen op events, beurzen met infostand e.a.,…
 • Team Beeld en geluid –> layout, illustraties, foto’s, video,… voor online & offline communicatie
 • Team Website & Informatica –> technische ontwikkeling en onderhoud website, informaticabeheer
 • Team Beleid –> acties voor goedkope treintickets, sensibilisering reis- en andere organisaties, acties voor eerlijkere belastingen mbt. vliegverkeer,…: doelgroepen zoeken en afbakenen, partners en organisaties zoeken en samenwerkingen opzetten, charters afsluiten,…
 • Team Science –> wetenschappelijke achtergrond Zomer Zonder Vliegen: input leveren mbt. wetenschappelijke (milieu)aspecten luchtvaart (bv. mbt. berekening CO2-uitstoot van verschillende transportmodi), antwoorden op vragen van pers en publiek over milieuimpact luchtvaart,…
 • Op een andere manier :)!

We are not alone!

Stay Grounded!

Met Zomer Zonder Vliegen schrijven we mee aan een groter verhaal! Afgelopen weekend eindigden de Stay Grounded Global Action Weeks. Ons slotevent in Gent vorige week was één van de bijna dertig acties in elf verschillende landen, waarbij we het debat over de ongebreidelde groei van de luchtvaart wereldwijd op gang brengen. De vraag om een eerlijker transportsysteem en hernieuwde opvattingen over reizen – trager, bewuster, dichter bij huis klinkt luider dan ooit.

Spot Zomer Zonder Vliegen in de video hieronder, we are not alone!

#StayGrounded Action Weeks 2018

All across the globe people rise to counter aviation, demanding a just transport system! Yesterday was the final of the #StayGrounded Global Action Weeks with 27 actions taking place the Philippines, Mexico, France, UK, Austria, Denmark, Germany, Belgium, Sweden, Australia and Switzerland. Watch and share the summary video!Join 130 organisations around the world that have signed the #StayGrounded position paper outlining 13 steps to rapidly reduce aviation and create a transport system that is more socially just and ecologically sustainable: https://stay-grounded.org/position-paper/Find more information on the actions here: https://stay-grounded.org/action-weeks/ Video Credits: Editor: Victor Kössl Composer/Sounddesigner: Alexander ZlamalBrasil: Amigos DaTerra Brasil Philippines: PAMALAKAYA-Pilipinas Mexico: Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México Frente Amplio No Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de México France: Oui au train de nuit Back on Track train coalition Caminos al Buen Vivir vídeos. UK: RisingTideUK, Biofuelwatch, Reclaim The Power, Vote No Heathrow, No 3rd Runway Coalition, Campaign against Climate Change System Change, not Climate Change Grow Heathrow – Transition Heathrow Plane StupidDenmark: Bevar Jordforbindelsen Rådet for Bæredygtig Trafik NOAHGermany: Keine dritte Startbahn Schokofahrt Belgium: Zomer Zonder Vliegen Sweden: Flyglarm ArlandaAustralia: Residents Against Western Sydney Airport – RAWSASwitzerland: Lausanne Action ClimatGlobal Anti-Aerotropolis Movement Transport & Environment Global Forest Coalition Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Kuzey Ormanları Savunması Ecologistas en Acción Heinrich-Böll-Stiftung Bewegungsstiftung 1% for the Planet Lush Charity Pot UK Rosa-Luxemburg-Stiftung ROBIN WOOD e.V. Guerrilla Foundation Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar Corporate Europe Observatory Attac Österreich Center for Biological Diversity ATTAC España Attac Deutschland Attac France (Officiel) France Nature Environnement Friends of the Earth International

Posted by Stay Grounded Network on Monday, October 15, 2018