Fly Less: our today’s Statement to the Airline Industry!

Peter Paul Vossepoel, campaigner of Zomer Zonder Vliegen (Summer Without Flying), an awareness raising campaign on the climate impact of avation, unanticipatedly took the stage today at the Airlines for Europe Summit 2019 in Brussels. The event brought together Europe’s leading airline CEOs and global aviation leaders to discuss innovations, technologies and working practices to deliver a more profitable, and customer-centric future to the industry. Peter Paul wasn’t allowed to finish our whole statement. You can read the whole statement here. 

Today I am here to ask you: please take into account aviation is the most climate damaging form of transport and one of the fastest growing sources of greenhouse gas emissions!

 

I understand that it’s your job as airlines’ CEO’s to maximize profits, without taking into account the devastating consequences of your business. I  strongly urge you to be concerned about the people suffering from the effects of climate change, today and in the future! While less than 10% of the world population have ever set foot on an aircraft, it is mostly non-flyers who bear the brunt of the climate crisis and the negative effects of airport expansion like land grabbing, noise and health issues. Communities in the Global South, which have barely contributed to the crisis, are affected most. Be part of the solution, not the problem and choose for the many who are suffering the consequences of climate change, not the few who benefit the profits. Climate justice now, STAY GROUNDED!

 

Don’t forget: we are in the midst of climate breakdown, and instead of maintaining business as usual, we should declare a climate emergency and reduce the number of flights drastically! Less flying is the only solution, we need to STAY GROUNDED!

 

I adress Panel 1 and mister Pieter Elbers, CEO of KLM. This morning you’ve talked on how European airlines are transforming themselves to thrive despite threats to their competitiveness, you should have been talking about how the European transport system can evolve into a more sustainable and just transport system. Talk about system change, instead of causing climate change!

Panel 2 and mister Johan Lundgren, CEO of Easyjet, this afternoon you will be talking on the environmental impact of European airspace inefficiencies, you better should stop denying the environmental impact of growing numbers of passengers!

Panel 3 and mister O’Leary, CEO of Ryanair, you will discuss a future vision for European Aviation, you’d better talk about what you can do to reduce the number of flights, what you can do to get people into trains instead of planes and to get your employees ready for the transition!

 

I don’t hesitate to repeat, because this is so important: we are in the midst of climate breakdown, and instead of pretending all that matters is doing business as usual, we must declare the climate in a state of emergency and substantially reduce the number of flights immediately! Less flying is the only solution, we need to STAY GROUNDED!

 

Thank you, have a nice day!

 

OPEN BRIEF AAN GEERT NOELS: Schoenmaker-Econoom, blijf bij je leest

Het klimaatdebat begint de laatste tijd meer op een stellingenoorlog te lijken in plaats van op een zoektocht naar de oplossingen voor een planetaire crisis. Een stuk van Geert Noels in De Tijd van 15 februari, ‘Uw vliegtrip is groener dan uw koelkast’ is wat ons betreft jammer genoeg een exemplarisch voorbeeld van een contraproductieve bijdrage in een debat onder hoogspanning. Met Zomer Zonder Vliegen pleiten we voor feitelijkheden, nuance en bedachtzaamheid, in plaats van slogantaal in snelle columns. We hebben de tekst van Noels grondig geanalyseerd en aan een fact-check onderworpen, u vindt deze uitgebreide analyse in bijlage.

Er is de laatste tijd veel verschenen in de media omtrent de vraag ‘moeten we ons als burgers schuldig voelen als we het vliegtuig nemen?’ We zijn ervan overtuigd dat sommige discussies moéten gevoerd worden – bijvoorbeeld omtrent het belang van individuele verantwoordelijkheid vs. structurele maatregelen. Toch betreuren we ten stelligste de vele onwaarheden, halve waarheden en boutades die de ronde doen en de impact van het vliegverkeer op de klimaatopwarming lijken te minimaliseren. Ook Geert Noels verwijt in zijn stuk in De Tijd de ‘klimaatkerk’ de ecologische voetafdruk van de luchtvaartsector te overschatten.

In bijlage vindt u een weergave van de tekst van Noels, waarbij we getracht hebben heel gestructureerd – punt per punt, zin per zin – de argumenten die Geert Noels aanhaalt te duiden, te weerleggen of minstens in vraag te stellen. We duiden niet alleen op het verkeerdelijk gebruikte cijfermateriaal in het stuk, maar maken ook onze bezwaren kenbaar tegen de achterliggende visie die Noels hanteert – zijn wereldbeeld is het onze niet. Uiteraard staven we onze tegenargumenten met relevant bronnenmateriaal. We zijn tot slot niet te beroerd om hiaten in onze kennis te erkennen.

We hopen met onze uitgewerkte kritiek het debat te voorzien van waar het nood aan heeft: nuance en feitelijkheden. We staan open voor constructieve reacties, niet enkel van Geert Noels zelf, maar van iedereen die opmerkingen of aanvullingen heeft – in welke richting dan ook.

Toby Lauwerier en Frederik De Roeck, Zomer Zonder Vliegen

Lees de bijlage hier:

Zomer Zonder Vliegen vs. Geert Noels – een kritische analyse

 

Beleid of geen beleid: Zomer Zonder Vliegen over de vliegtaks

Op het moment dat de klimaatmars zich afgelopen zondag op gang trok aan het Noordstation, kondigde Joke Schauvliege in het middagnieuws aan dat ze in Europa gaat pleiten om een vliegtaks in te voeren in de hele EU. Daarnaast sprak ze van een beperkte taks op Vlaams niveau. Er vallen bedragen van vier euro voor continentale vluchten tot twintig euro voor intercontinentale uitstapjes.

Wij willen het hebben over dat tweede – een Vlaamse vliegtaks. Eerlijk is eerlijk, Schauvliege heeft het hard te verduren de laatste tijd – we hebben zelfs een beetje te doen met haar. Ze lijkt soms zo moedeloos, zo ambitieloos, zo weinig bevlogen. Ja, het is ingewikkeld. Ja, we moeten stap voor stap gaan. Tot daar volgen we de minister, maar veel verder jammer genoeg niet.

Dat gebrek aan ambitie en het ontbreken van ook maar enige langetermijnvisie, we blijven er ons over verbazen. Beleid voeren, dat is kleur bekennen en keuzes maken, duidelijke keuzes. Zeggen dat je op Vlaams niveau een tax gaat invoeren van vier (vier!) euro, dat is aankondigingspolitiek van het onnozelste soort. Wat het zeker niét is, is beleid voeren. Het is geen eerste stap, het is zelfs geen geschuifel. Vier euro, dat gaat helemaal nergens over.

Brussels Airport klokte afgelopen jaar af op meer dan 25 miljoen reizigers. Laat die allemaal een taks betalen van vier tot twintig euro, dat brengt de schatkist enkele honderden miljoenen euro op. Niet niks, maar ook niet meer dan dat en vooral een gemiste kans. Schauvliege, letterlijk: klimaatmaatregelen ok, maar we moeten ervoor zorgen dat iedereen mee is (sic). Geen flauw idee wat ze daar mee bedoelt als ze het vervolgens over een taks van vier euro heeft. Zijn vliegtuigreizigers werkelijk zo armlastig?

Geloof ons, zelfs het vijfvoudige zal het aantal passagiers niet drastisch naar beneden duwen – het remt hoogstens de groei wat af. Een aantal passagiers zal naar buitenlandse luchthavens uitwijken. Ons idee? Die reizigers kunnen overtuigd worden om toch voor België te kiezen door de treinen naar de luchthavens goedkoper of gratis te maken of door andere slimme maatregelen. Verschuif wat bevoegdheden en maak van die Vlaamse taks een federale taks van 20 euro voor een continentale vlucht, en maximaal 100 euro voor een intercontinentale reis. Dát is wat wij een eerste stap noemen. Zonder ook maar één enkele arme vliegtuigreiziger, piloot of bagageafhandelaar pijn te doen levert dat voor alle Belgische luchthavens samen jaarlijks ruw geschat ergens tussen de  1,5 en 2 miljard euro op, geld dat volledig in alternatieven kan geïnvesteerd worden.

Hoeveel geld dat is, 1,5 miljard? Om een idee te krijgen: de jaarlijkse investeringen in het spoor bedragen in België iets minder dan 1 miljard euro. Met een minimale vliegtaks van 20 tot 100 euro zou dat bedrag ruimschoots verdubbeld of zelfs verdriedubbeld kunnen worden. Zó komen we ergens, dát noemen wij een eerste stap.

De volgende stappen? Met de opbrengsten van de vliegtaks krijgt het Belgische spoorwegennetwerk op enkele jaren tijd een volledige make-over, de Brusselse knoop wordt ontward, Gent en andere steden krijgen de stations die ze verdienen, lokale stationnetjes worden heropend, internationale verbindingen heringevoerd. En vervolgens? Alles wordt mogelijk, de toekomst is wat je er van maakt. Europese landen worden geïnspireerd door het Belgische voorbeeld, overal worden de alternatieven uitgebouwd, het Europees spoorwegnetwerk wordt ieder jaar meer performant. Door jarenlange campagnes zoals Zomer Zonder Vliegen zijn mensen bovendien steeds bewuster geworden hoeveel er in Europa te ontdekken valt. Minstens één reis per jaar naar New York of Zuid-Oost-Azië is niet langer het summum van geluk.

Ergens midden jaren 20 kan er een halt geroepen worden aan de groei van de luchtvaart. De werkgelegenheid verschuift, en nog enkele jaren later is er ook een krimp van de luchtvaart. Op korte termijn zijn er verliezers, mensen actief in de luchtvaartsector moet zich omscholen, maar de financiering daarvan gebeurt met de opbrengsten van de doorheen de jaren stelselmatig verhoogde vliegtaks. Wie nog wil vliegen, betaalt nu de werkelijke, klimaatrechtvaardige prijs voor zijn ticket – in de mate van het mogelijke met weldoordachte sociale correcties. Dát allemaal bedoelen wij met stappen nemen, niet een taks van opleggen van vier euro, zonder ook maar enig verdere visie.

Even terug naar die meer dan 1 miljard euro die de vliegtaks in een eerste jaar kan opbrengen. Nog niet overtuigd hoeveel geld 1 miljard euro wel niet is? Het budget van het Vlaams klimaatfonds bedraagt voor de periode 2017-2019 ruim 250 miljoen euro. Nog geen drie maanden taks opleggen en je komt aan het bedrag dat de Vlaamse Regering ter beschikking heeft voor een periode van drie jaar voor het totale pakket aan energiebesparende maatregelen, lokaal klimaatbeleid en emissiereductie in de landbouw, vergroening van de vloot van De Lijn en energie-efficiënte wijkrenovatie.  Zóveel is 1 miljard euro dus!

Beleid voeren, dat is kleur bekennen, een visie ontwikkelen en keuzes maken. Meer dan 70000 mensen bekenden kleur dit weekend in de straten van Brussel, 70000 mensen maakten een keuze, een veelvoud daarvan steunde hen stilzwijgend. Hun signaal kan niet langer genegeerd worden. Nu is het aan de beleidsmakers om kleur te bekennen en keuzes te maken. De taks moet er komen, liever vandaag nog dan morgen, en hij moet hoog genoeg zijn. Beweren dat dát ingewikkeld is, komt eerder voort uit onwil in plaats van uit bezorgdheid of iedereen wel kan volgen.

Think global, act local: tot spijt van wie het benijdt, oók als het over vliegtaks gaat!

(foto: Het Nieuwsblad)

 

Het water is veel te diep, en waarom ik daar boos om ben

Een interview met Bart De Wever op VRTnws. Ik heb het twee keer bekeken en nog eens gelezen ook, zwart op wit. Ik wilde het begrijpen. Hoe diep kan het water zijn tussen mensen? Moest ik met Bart De Wever in gesprek gaan, waar zouden we elkaar vinden? Ik dacht na, over wat mij drijft om morgen aanwezig te zijn in Brussel, samen met tienduizenden anderen. Ik dacht na, en ik probeerde te begrijpen wat Bart De Wever drijft, en wat drijft zijn achterban? Geloven ze echt wat ze geloven maar vooral: wat zegt dat over waarin ikzelf geloof? Voor BDW ben ik een economische doemdenker met een vergiftigde geest, ik geloof in religieuze apocalypsverhalen met een sectair karakter. Ik ga sterven, samen met al mijn vertroebelde vrienden. En zelfs samen met mijn moeder, want ook zij zal aanwezig zijn – seniors for climate!

Al bijna een jaar nu voer ik campagne met Zomer Zonder Vliegen, samen met Peter Paul, Nelson, Annelien, Esther en zovelen anderen die ons actief of stilzwijgend ondersteunen. Ik vertel vanuit mijn eigen ervaringen hoe fantastisch reizen zonder vliegtuig kan zijn, over het trage reizen en het goede leven, de onbekende schoonheid dicht bij huis en het gevoel ver van huis te zijn, ergens in Europa. Voor Bart De Wever zijn we niet meer dan een soort bijbelse onheilsprofeten – “Als men nu al schuldgevoelens moet hebben omdat men op citytrip gaat met het vliegtuig, dan zijn we fout bezig“.

Beste Bart De Wever, we pikken uw verwijten niet langer. We zadelen niemand met schuldgevoelens op – schuld, dat is voor voor katholieken en ikzelf ben alvast geen katholiek. Mijn geest is niet vergiftigd en nee, ik ben niet van plan om terug in een grot te kruipen en het einde af te wachten. Ik ben nog het meest boos dat u twijfelt aan mijn oprechtheid, en aan die van die tienduizenden anderen die morgen in Brussel zullen zijn. Want ja, ik ben oprecht bezorgd, zowel door wat de wetenschap mij vertelt als door wat ik zie en ervaar als ik er (zonder vliegtuig, maar dat is het punt niet) op uittrek in onze wereld – al mijn hele leven lang. Het raakt mij diep – op een bijna religieuze manier als u wil, ik schaam mij er niet voor – om te zien welke voortdurende aanslag we plegen op onze planeet, van het bosje vlakbij mijn huis dat nu parkeerterrein geworden is tot de plastic soup in de Stille Oceaan. Het kan niet, het mag niet, het maakt me triest en dat gevoel is wat mij tot mens maakt, tot deel van de planeet.

Velen van die mensen die morgen in Brussel zullen zijn, nemen waarschijnlijk regelmatig een vliegtuig, maar dat kan mij echt niet schelen. Geloof me, het doet echt niets af aan hun oprechtheid. Ik en mijn collega’s met Zomer Zonder Vliegen, anderen met hun zoektocht naar een zero waste levensstijl of een veganistisch voedingspatroon, mensen die eens meer de auto laten staan en de fiets nemen, het doet er niet toe,  we doen allemaal iets en we inspireren elkaar. Nog eens, het is een zoektocht, een zoektocht die ons uitdaagt onszelf en bij uitbreiding de hele mensheid in vraag te stellen. Maar we brengen allemaal een positief verhaal, dat is het belangrijkste. De toekomst wordt anders en ja, wij worden anders. U zei het zelf al: verandering werkt.

Maar we gaan het niet redden met technologie alleen. Even doorbijten, en flink wiskunde en fysica studeren, maar blijf vooral vliegen, de vliegtuigen worden heus wel snel zuiniger. Dát is wat u zegt en het doet pijn aan mijn oren en ogen. Maar toch ook bedankt, ik ben nog harder gemotiveerd om het positieve verhaal van Zomer Zonder Vliegen met zoveel mogelijk mensen te delen. Je hoort nog van ons, het wordt een fantastische reis!

Een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven!

Ook (geen) fan van wat Bart De Wever allemaal zegt? 

  • Met Zomer Zonder Vliegen zetten we in ons tweede seizoen ook de eerste stapjes in de richting van beleidswerk – niet in het minst met het oog op de federale en Europese verkiezingen in mei. Blijf zeker aan boord, je hoort nog van ons! 

Be prepared!

Be prepared, Wees paraat! Afgelopen vrijdag moesten we nog eens denken aan de woorden van Chief Scout Baden Powell en het motto van de scouts wereldwijd. ZZV-crewmembers Nelson, Peter Paul en Toby hadden toen in Brussel een boeiende meeting met een bonte verzameling van zowel experts uit de milieubeweging werkzaam rond duurzaam transport, vertegenwoordigers uit lobbygroepen en belangenverenigingen én afgevaardigden uit de spoorsector zelf.

De meeting begon met een rondje ‘hoopvolle signalen en trends’: het bewustzijn over de alternatieven voor vliegreizen neemt toe! Back-on-Track, een internationale groepering die ijvert voor de herwaardering van het Europese (nacht)treinnetwerk, stelde vast dat de algemene teneur rond nachttreinen de laatste vier jaar ten gunste aan het keren is. In Oostenrijk is in 2016 de NightJet gelanceerd, met verbindingen naar Duitsland, Zwitserland en Italië. In Nederland tekende de Treinreiswinkel het afgelopen jaar een groei op van 35 %. In Zweden zijn internationale treinen expliciet opgenomen in het bestuursakkoord van de recent gevormde regering. Nachttreinen in Zweden rijden nu al op volle capaciteit en boomden in 2018 – daar zat ook de hele flygskam hype voor iets tussen.

Ook in Frankrijk worden meer en meer mensen zich bewust dat een vliegretourtje Parijs – Marseille eigenlijk niet meer van deze tijd is. Bovendien stelde President Macron recent dat een taks op binnenlandse vluchten de doodsteek zou betekenen voor diezelfde binnenlandse vluchten, ten voordele van het HST-verkeer. Enneuh… die taks komt er sowieso, toch?

De kanttekening bij al dit goede nieuws? Zal het aanbod de vraag kunnen volgen? Op het moment dat de vraag er is, moet het aanbod beschikbaar zijn. Zal iedereen er klaar voor zijn?

Be prepared! De opdracht van de Chief Scout himself geldt bij deze niet langer alleen voor padvinders. Het is ook een dringende oproep aan overheden en spoorwegmaatschappijen. Be prepared, sta paraat, wees voorbereid! Zet niet in op de verdere groei van de luchtvaart, maar investeer in alternatieven voor contintentale vluchten, verhoog de capaciteit van de treinen, vergroot het netwerk, en doe het nu meteen, voor het helemaal te laat is!

 

Zoek de fout

Een interview met Joke Schauvliege in de Knack van deze week, we lazen onder andere dit hier:

Ik ben zelf met de trein naar de Klimaattop van Kopenhagen gegaan. Anderhalve dag onderweg, terwijl het met het vliegtuig in twee uur kan. Zo zal het niet lukken”.

Zijn het versprekingen of typefouten, of allebei? Of is het gewoon humor?

Ten eerste: de klimaattop in Kopenhagen (COP15) was in 2009. Ondertussen zijn we 2018 en is COP24 in Polen net achter de rug. Heeft Joke na 2009 de COP’s aan haar voorbij laten gaan? Voor zover we weten vond ze het alvast niet nodig om naar Katowice te gaan. Dat liet ze aan haar collega Marghem over, die ging er heen met een privéjet, I kid you not.

Ten tweede: Beste Joke, er anderhalve dag over doen om met de trein in Kopenhagen te geraken, faut-le-faire! Het kostte ons 30 seconden surftijd op de site van Deutsche Bahn: de kortste reistijd met de trein van Brussel en Kopenhagen is 12 uur en één minuut – drie keer korter dan de tijd die Joke nodig had. Tussen haakjes: in Katowice sta je op nog geen 16u met de trein vanuit Brussel.

Ten derde: de reistijd naar Kopenhagen zou per vlieger slechts twee uur bedragen. We hebben het nagekeken. De effectieve vluchtduur vanuit Zaventem bedraagt inderdaad maar 90 minuten, maar wat met het voor- en natraject en de lange wachttijden op de luchthaven? Een totale reistijd van een uur of vijf lijkt ons realistischer – en al helemaal als je zoals Joke in Evergem moet vertrekken.

Moraal van het verhaal: hoe kunnen we nu van de gewone consument verlangen dat hij kiest voor alternatieven, als zelfs ministers blijk geven van een totaal gebrek aan geloof in diezelfde alternatieven? Schauvliege geeft er – bewust of onbewust – foutieve informatie over en wat Marghem heeft gepresteerd is gewoon te lelijk voor woorden. Terzijde: Schauvliege toont in hetzelfde Knack-interview niet alleen niet de minste blijk van ambitie wanneer het over het beteugelen van de luchtvaart gaat, maar evengoed inzake thema’s zoals de betonstop of de landbouw.

Dus, beste Joke, we hopen dat je in 2019 eens een kijkje neemt op www.zomerzondervliegen.be. Op onze blog en in onze reisgids vind je massa’s inspiratie, ideeën en tips over alternatieven voor je vliegtuigreis. Geloof ons, anderhalve dag uittrekken om in Kopenhagen te geraken, dat hoeft echt niet. Of juist wel, het is maar hoe je het bekijkt… We kunnen het niet genoeg herhalen: de weg is evengoed de bestemming, dus waarom niet eens een tussenstop houden in Hamburg – de tweede stad van Duitsland, zeker de historische Speicherstad is meer dan de moeite waard – of ergens in het weinig bekende Seeland in Denemarken? Er ligt een hele wereld te wachten tussen hier en Kopenhagen!

Goede reis / Gute Reise / Hav en god tur !

Mons Klint, de hoogste krijtrots van Denemarken, in Seeland!

Alors on danse

‘Dansen op de rand van de vulkaan’: geen idee hoe we het feestje dat vandaag plaatsvond in de vertrekhal van Brussels Airport anders kunnen omschrijven. Onze nationale luchthaven heeft bij de start van de grote kerstuittocht voor het eerst in zijn bestaan de kaap van 25 miljoen reizigers bereikt. In 2018 zullen 700.000 meer passagiers via Zaventem gereisd hebben dan in 2017.

Brood en spelen: ‘In de vertrekhal werden de reizigers op weg naar hun gate verwelkomd door een orkest en dansers en mochten ze proeven van een chocoladelolly’, lazen we in de krant. Spanje, Marokko, de Dominicaanse Republiek, Egypte en godbetert, de Kaapverdische eilanden zijn de populairste bestemmingen deze kerstvakantie. De CEO van Brussels Airport zag zijn kans schoon om en passant nog even te vermelden hoe hard de indrukwekkende groeicijfers wijzen op de noodzaak om de capaciteit van de luchthaven te vergroten én het vluchtnetwerk uit te breiden.

Geen woord over de keerzijde van de medaille, het ruikt wat ons betreft bijna naar klimaatnegationisme. Over het steeds grotere aandeel van de CO2-uitstoot van de luchtvaart in de totale wereldwijde uitstoot hebben we het in het eerste seizoen van Zomer Zonder Vliegen al uitgebreid gehad (en wij niet alleen). Geen mens meer die niet weet dat het exponentieel toenemende vliegverkeer steeds belangrijker wordt in de klimaatverandering.

Eerlijk en echt zonder enige vorm van sarcasme: we wensen iedereen een goede reis naar de Kaapverdische eilanden. De gemiddelde wintertemperatuur op de archipel in de Atlantische Oceaan – die de wereld ook de grote Cesaria Evora, the barefoot diva schonk – bedraagt 26 graden. Daar kunnen wij enkel van dromen, maar wat kan het ons verder écht schelen? Dromen is fantastisch en die 26 graden krijgen wij wel binnen een maand of vier. En dit weekend gaan we lekker uitwaaien in de Vlaamse Ardennen of op de Hoge Veluwe. En daarna warme chocomelk, en misschien luisteren we nog eens zachtjes naar Cesaria’s Carnaval De Sao VicenteSão Vicente e um brasilin, Chei di ligria chei di cor….

We moeten met zijn allen anders gaan reizen, bewuster, en ja, soms minder ver. We dagen iedereen uit de alternatieven voor vliegreizen te herontdekken: dát is de boodschap die we met Zomer Zonder Vliegen zullen blijven uitdragen in 2019. Niets zo opwindend als de romantiek van de nachttrein, de magie van de veerboot, het ontdekken van een paradijselijke plek dicht bij huis, het trage reizen.

En ja, misschien zal Brussels Airport volgend jaar dan geen nieuwe recordcijfers kunnen voorleggen. Dat is economisch totaal onrealistisch en een ramp voor de tewerkstelling zegt u? U hoeft niet alles te geloven wat de Marc De Scheemaeckers (voorzitter Brussels Airport) van deze wereld u proberen wijs te maken. Bomen groeien niet tot in de hemel, Brussels Airport wel? Akkoord, het opgeven van een halstarrige economische logica en het op zoek gaan naar alternatieven vraagt durf en moed, maar wat kunnen we anders?

Gaan we dan écht ons geld opeten nadat de laatste boom geveld is?

25 million passengers at Brussels Airport

25 MILLION! 🤩 That’s how many passengers we welcomed this year. This new record sees us join ACI Group 1, the league of airports handling over 25 million passengers a year. Thank you to every passenger travelling through our airport and to all Brussels Airport staff for making this possible! 🙌🏼🍾

Posted by Brussels Airport on Friday, December 21, 2018

 

Reclame op de trein, moet dat wel zijn? 

Beste NMBS,

Gisteravond nam ik de trein van Brussel naar Gent met één van jullie nieuwste treinstellen. Zo eentje dat beeldschermen aan boord heeft. Ik stelde vast dat er voortaan ook reclame vertoond wordt op deze schermen. Het waren echter vooral de zaken waarvoor er reclame gevoerd werd die mijn wenkbrauwen deden fronsen. Er was een reclame voor vliegtuigreizen van operator Tui en eentje voor het aanschaffen van een voordelige autoverzekering. Dat er een nieuwe rustplaats sneuvelt waar we niet zonder reclame kunnen is sowieso jammer, maar het is vooral ironisch dat net jullie grootste concurrenten gepromoot worden – de luchtvaart- en de automobielsector. Als er dan toch andere info op de schermen verschijnt zou er dan niet beter promotie gemaakt worden voor goede aanbiedingen voor binnen- en buitenlands treinverkeer? Dit komt jullie eigen werking waarschijnlijk ten goede en in tijden waar er warmterecord na warmterecord sneuvelt, is het ook wel mooi om meer in te zetten op duurzame vormen van mobiliteit.

In september was er een eerste keer commotie toen er op het zelfde type treinen bij een proefproject promo gemaakt werd voor gokspelen, zie hier. Na kritiek van reizigers werden deze reclames toen terug afgevoerd. Zou het geen goed idee zijn om ook in dit geval even te reflecteren over het aanbod op de beeldschermen?

Vriendelijke groeten van een zeer fervent treinreiziger die ook in de toekomst liever voor de trein kiest in plaats van de wagen of het vliegtuig.

Ps: Ook treinreiziger en dezelfde mening toegedaan? Deel dit bericht dan zeker verder (ook aan de bevoegde NMBS-instanties).

Dit is een gastbijdrage van Ole Mahieu, die zijn bedenkingen eerder op zijn eigen facebookpagina postte. Bedankt Ole!

 

Uit onverwachte hoek

We kregen een mail van Stefaan. Hij vliegt de wereld rond en daar heeft hij het steeds moeilijker mee. Onder collega’s voelt Stefaan zich met zijn groene gedachtegoed eerder een outsider en ook zijn werkgever is vermoedelijk niet echt fan van zijn mening, daarom houden we zijn bijdrage anoniem. Zomer Zonder Vliegen gaat undercover – Stefaan is een fictieve naam – met een opiniestuk recht uit het hart.

Ik ben een piloot en vliegen is mijn passie. Wat als je iets graag doet waarvan je weet dat het je omgeving of jezelf schade toebrengt?

 

Rokers worden bij elke aankoop van een pakje sigaretten door schrikwekkende beelden herinnerd wat de gevolgen van het roken. Er bestaat een groot aanbod aan middelen om te stoppen, van nicotineklevers tot zelfhulpgroepen. Het zien van dierenleed zet velen ertoe aan vegetariër te worden. Campagnes als dagen zonder vlees zijn ondertussen goed bekend. Vegan- en vegetarische restaurants zijn overal te vinden.

 

Maar wat met het verbruiken van fossiele brandstoffen? Met de gevolgen van de uitstoot van CO2 worden we in het dagelijks leven op een veel minder directe manier geconfronteerd. Er rust weinig tot geen taboe op fossiele brandstoffen. Bij het boeken van een vliegticket krijg je geen foto’s van stijgende zeespiegels te zien. Bij een tankstation bekijkt niemand je scheef als je met een dikke vervuilende auto komt tanken. Tom Waes die er voor het plezier enkele tonnen brandstof doorjaagt met een Boeing wordt als vermaak gezien zonder veel verdere bedenkingen over de ecologische kant van een dergelijke stunt. We weten dat er iets niet klopt, maar ons geweten lijkt snel gesust wanneer het over CO2-uitstoot gaat.

 

Ik ben als een longarts die dagelijks met de gevolgen van roken wordt geconfronteerd én toch zelf blijft roken. Ik ben piloot van beroep, ik ben mij bewust van de impact van vliegen, maar toch moet ik toegeven dat ik ook voor privéreizen nog steeds het vliegtuig neem. Dagelijks blaas ik als piloot tonnen brandstof de lucht in en dat begint meer en meer te wringen. Het besef dat we met z’n allen écht niet goed bezig zijn dringt door.

 

Industrie

Elke dag transporteer ik honderden mensen over (te) verre afstanden naar overal ter wereld. Ik werk in de industrie die toerisme heet – even vervuilend als de goorste chemische of andere industrie – alleen zien we dat zo niet. Wat we zien zijn mooie instagram- en facebookfoto’s en glanzende reisbrochures. Wat we niet zien of waar we snel van wegkijken zijn foto’s van lekkende petroleumleidingen, een stijgende zeespiegel, olierampen in het midden van de oceaan,…

 

De luchtvaartsector zelf beweert met veel aandacht te handelen voor het milieu. Er wordt gretig gepronkt met milieucertificaten en  nieuwe zuinige toestellen. Het is grotendeels schone schijn. De luchtvaart is bovenal een industrie, in een vrije markt. Dat wil zeggen: als er kan bespaard worden, dan zal er ook bespaard worden – heel vaak ten koste van het milieu.

 

Ik ben zelf piloot, ik ben deel van de industrie en heb geen andere keuze dan mee te gaan in een loutere economische kortetermijnlogica. Enkele voorbeelden:

  • Brandstof ‘tankeren‘, met andere woorden extra brandstof tanken op goedkopere luchthavens. Wanneer ik naar een bestemming vlieg waar de brandstof duur is, neem ik extra brandstof mee om zo weinig mogelijk te moeten bijtanken voor de terugvlucht. Het meenemen van deze extra brandstof geeft natuurlijk ook extra verbruik tijdens de vlucht. Ik mag dan nog met een zuinig toestel rondvliegen, als het vol goedkope brandstof zit, brengt dat weinig zoden aan de dijk.
  • Vliegen aan hoge snelheid: Hoe meer vluchten een vliegtuig uitvoert, des te groter de omzet van de luchtvaartmaatschappij. Wanneer de brandstofprijs laag is, word ik gevraagd sneller te vliegen. De kost voor het extra verbruik dat hiermee gepaard gaat wordt toch gecompenseerd door de lage brandstofprijs. Geen vuiltje aan de lucht, niet? Bij vertragingen hebben passagiers recht op een financiële compensatie. Ik heb al vluchten gedaan waarbij me gevraagd werd net onder de maximumsnelheid te vliegen om de vertraging goed te maken. Dit betekent opnieuw: een groter verbruik, maar financieel voordeliger voor mijn werkgever – alweer ten koste van het milieu.

Ik ben piloot geworden vanuit een passie voor vliegen en geloof me, dat is het nog steeds. En toch, zelfs ik vind het gemak waarmee we vandaag het vliegtuig nemen, ronduit waanzinnig. De luchtvaartsector boomt, meer is beter is het devies van de hele industrie.

 

Cultuur

Because I can, antwoordde een Amerikaan mij onlangs toen ik hem vroeg waarom hij met een wapen in z’n auto rondrijdt. Ach, die domme Amerikanen en hun idiote wapenlobby, dacht ik zelfgenoegzaam bij mezelf. Het recht op wapendracht is diepgeworteld in de Amerikaanse cultuur en juist daarom is het zo moeilijk aan dat recht te raken, hoewel het meer dan ooit in vraag gesteld wordt.

 

Maar toch, als ik er verder over nadenk, besef ik dat er niet zoveel verschil is tussen vrije wapendracht en onze vliegverslaving. Waarom consumeren we vliegreizen zoals we het nu doen? Omdat het kan. De zoektocht naar goedkope vliegtuigtickets en daarna de wereld rondreizen: het lijkt wel deel van onze westerse cultuur te zijn geworden. Vakantiefoto’s kunnen niet extreem of exotisch genoeg zijn.

 

De milieukost van vliegen is onnoemelijk veel hoger dan de prijzen die we voor onze tickets betalen. Het lijkt een controversiële gedachte, maar stel dat we effectief een maximum zetten op de globale toelaatbare CO2-uitstoot van vliegtuigen, dat we de hoeveelheid totaal beschikbare tickets of vluchten afhankelijk maken van wat onze aarde en ons klimaat aankan. Hoe zou reizen er dan gaan uitzien?

 

Ik wil nog lang piloot blijven. Het kan ironisch lijken, maar misschien is dat op dit moment wel dé manier waarop ik mijn steentje kan bijdragen aan het verlagen van de milieuimpact van vliegverkeer. Ik sus mij met de gedachte dat ik steeds op een zo zuinig mogelijke manier zal vliegen. Al moet ik toegeven dat ik meestal gewoon doe wat mijn werkgever me vraagt, alles wordt gemonitord en bij te grote rebellie zou ik snel op het matje worden geroepen…

 

Vliegen is mijn passie, ook ik vlieg nog steeds because I can. En toch, als er morgen voor mij geen job meer is omdat het aantal vluchten gereduceerd wordt tot een verantwoorde hoeveelheid, zou ik dat aanvaarden, onmiddellijk! Ik ben rechtstreeks handlanger van de sector zelf, maar toch wil ik in ieder geval de discussie aanwakkeren over waar het met onze vliegverslaving naar toe moet!

ZZV in de media en ZZV óver de media!

This is your captain speaking, we hope you are enjoying the journey, because we do! Het gaat hard voor Zomer Zonder Vliegen! Vandaag waren we te horen bij Hautekiet op Radio 1 – je kan Esther hier herbeluisteren – we stonden vanmorgen ook paginagroot in Het Nieuwsblad, we werden vermeld in De Standaard, we kregen tientallen berichten in onze inbox en gaan als een vliegend vuurtje rond op social media. We kregen ook de eerste foto’s binnen voor onze wedstrijd, die proberen we zo snel mogelijk een plaatsje te geven op onze fotowall! Bedankt allemaal! 

Gisteren wijdde het Eén-programma Pano een reportage over goedkoop vliegen. Wij zaten voor de buis, onze recensie lees je hieronder. De Pano-reportage kan hier herbekijken.

Impossible is just an opinion. Het citaat van Paulo Coelho op de glazen deur van het kantoor van de CEO van een IJslandse lowcostmaatschappij is misschien wel het mooiste beeld in de reportage van Pano gisteren. Het ging over goedkoop vliegen en de impact op het milieu daarvan, maar eerlijk: wij bleven een beetje op onze honger. De reportage van goed 30 minuten zoomde vooral in op het businessmodel van de lowcosters dat gebaseerd is op – nou ja, kosten besparen. Reportagemaker Riadh Bahri nam speciaal een Ryanairvlucht naar Barcelona om aan het licht te brengen dat  Michael O’ Leary en consoorten hun klanten lotterijticketjes en dure frisdrank aansmeren om winst te maken, maar dát is wat ons betreft hun volste economische recht.

 

Akkoord, na meer dan 13 minuten ging het even over de verwoestende impact van het Ryanair-massatoerisme in steden zoals Barcelona en na 17 minuten viel het woord milieu. Het ging ook over de fiscale voordelen die de luchtvaartlobby wist te versieren, waar we het eerder in onze blog al over hadden. Riadh was met een vlucht van Wow Airlines ondertussen aangekomen in IJsland.

 

Zeker in het laatste deel misten de Pano-makers de kans om scherp te stellen wat de ongebreidelde groei van de luchtvaart écht betekent. Marc Descheemaecker hield een promopraatje over de economische voorspoed die een verdere ontwikkeling van Zaventem met zich meebrengt – enkel de politiek moet nog een tandje bijsteken en alles komt goed. Als besluit gaf Pano mee dat er dringend een federale vliegwet moet komen wil België de trein (pun not intended) van de boomende luchtvaart niet missen. Business as usual, over klimaatdoelstellingen en andere ongemakkelijke waarheden maar vooral over alternatieven voor vliegreizen repten noch Descheemaecker, noch de CEO van TUI, noch de reportagemakers verder nog een woord – en dat vinden wij jammer. 

 

Impossible is just an opinion, niets is onmogelijk, verander de wereld, begin bij je zelf! Met Zomer Zonder Vliegen willen we je meer dan ooit inspireren om anders, bewuster, soms dichter bij huis maar bovenal leuker te gaan reizen. Het is aan ons allemaal om de alternatieven voor het vliegtuig te herontdekken. Een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven? We kiezen er samen voor!