ZOMER ZONDER VLIEGEN

De zomer van je leven

Meedoen?

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen en je wil uitdagen de alternatieven te herontdekken.

Met de trein, bus, boot, te voet of met de fiets, dicht bij huis of iets verder weg, wat kies jij? Laat aan iedereen weten dat ook jij gaat voor een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven!

2250 12
Update campagne 2020 Update campagne 2020
Artboard Created with Sketch. mensen deden mee 2018-2019 vliegtuigen bleven aan de grond

Blog

NIEUWS & INFO
milieubeweging-blanco-cheque-Brussels-airlines-negeert-klimaatcrisis

Milieubeweging: “Blanco cheque Brussels Airlines negeert klimaatcrisis”

PERSBERICHT: Milieuorganisaties Zomer Zonder Vliegen, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie reageren op de deal tussen de federale overheid en Brussels Airlines. De luchtvaart is een probleemkind in het aanpakken van de klimaatcrisis. Het is de sector met de sterkst stijgende uitstoot van broeikasgassen. Maar wij begrijpen dat de federale overheid Brussels Airlines wil steunen en vandaag jobs wil redden. Toch mag overheidssteun geen blanco cheque met belastinggeld worden.  Daarom is het onbegrijpelijk dat aan deze deal geen eerlijke hervorming van de fiscaliteit – in verhouding met de milieu-impact van de sector -, klimaatdoelstellingen en sociale voorwaarden die naam waardig lijken gekoppeld te zijn. Dat geeft weinig garanties dat overheidsgeld voornamelijk wordt ingezet om werknemers en het klimaat te beschermen. Want Brussels Airlines wordt vooralsnog niet opgelegd zich te engageren tot een klimaatplan dat in lijn is met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Een vergroening van de vloot is positief maar ook maar een druppel op een hete plaat zonder maatregelen om het aantal vluchten in te perken. De federale overheid doet helaas zelfs het tegendeel door garanties op groei te eisen. De milieubeweging verwacht de komende weken en maanden alsnog afspraken tussen Brussels Airlines en de overheid met betrekking tot taxatie en klimaat , aangezien de crisis nog een tijd zal aanhouden. We geven hiervoor graag onze input. Wij verwachten ook dat ons land op Europees niveau mee pleit voor afspraken om de hele sector in de nabije toekomst geloofwaardige klimaateisen op te leggen en eerlijk belastingen te laten betalen. Contact:  Greenpeace: persdienst, bpress@greenpeace.org,  0496 26 31 91 Zomer Zonder Vliegen: Toby Lauwerier, toby@zomerzondervliegen.be,  0495 70 20 77 (foto boven: Greenpeace)

OPINIE
over-de-verbeeldingskracht-van-de-NMBS-of-het-gebrek-daaraan-bis

Over de verbeeldingskracht van de NMBS (of het gebrek daaraan, bis)

L’histoire se répète. Fietsen op treinen nemen teveel plaats in, dus bannen maar, die vervelende fietsers. In 2018 was de NMBS al eens van plan om fietsen te verbieden op spitstreinen, maar gelukkig werden ze daarover toen snel teruggefloten. Bijna twee jaar en één coronacrisis later flikt de spoorwegmaatschappij het ‘m opnieuw: vanaf 18 juli zijn fietsers niet langer welkom op treinen van en naar de kust en de Ardennen tijdens de (ruim bemeten) spitsuren. Als organisatie die hard werkt aan positieve beeldvorming rond de trein, kunnen we dat enkel jammer vinden. Dat we meer dan een jaar geleden bijna exact hetzelfde schreven, maakt het er niet beter op. Het fietsenverbod is de zoveelste episode van de soap die begin juni begon met de beslissing van de Regering om een gratis Railpass aan iedere Belg te geven en het vervoer van fietsen gratis te maken. We hadden eerder ook al vragen bij de effectiviteit of de urgentie van die maatregelen, maar in al onze naïviteit gaven we ze graag het voordeel van de twijfel. We willen best wel begrip tonen voor de moeilijke situatie en de voldongen feiten waar de Regering de NMBS mee opzadelde. Anderzijds blijven we ons verbazen over het gemak en de gezonde zin voor zelfkastijding waarmee onze spoorwegen zichzelf telkens opnieuw te kijk zetten als risée van de natie. We hoopten dat het anders zou zijn, maar ook in deze coronatijden hebben de NMBS & Co ontstellend weinig ambitie en geloof in eigen kunnen getoond. Maar het meest ergerlijke is wat ons betreft opnieuw het totale gebrek aan verbeeldingskracht en creativiteit. Oei, er zijn meer fietsen op de trein: groot probleem, dus weg met die fietsen! Is dat echt alles dat ze bij de NMBS kunnen bedenken? Is er dan niemand die meer fietsers op de trein als een kans ziet, in plaats van als een bedreiging?  Waarom geen reservatiesysteem invoeren voor fietsen, zodat er tenminste een aantal fietsers meekunnen? Daar heeft de spoorwegmaatschappij naar eigen zeggen de tijd niet meer voor (dat lazen we in een comment van een NMBS-medewerker onder een nieuwsbericht op facebook). Of wat met het idee om minstens op een aantal treinen in de spits plaats voor fietsen te voorzien, en daarvoor eventueel ook de dienstregeling aan te passen zodat er voldoende in- en uitstaptijd is? Daarover kan bovendien ruim gecommuniceerd worden, zowel naar fietsers als niet-fietsers, zo kan iedereen er rekening mee houden. En waarom is  de wagon met fietsplaatsen niet standaard de eerste of de laatste wagon? Uit eigen ondervinding: op die manier hinderen we vast heel wat minder andere reizigers. Het kan nog creatiever: gesteld dat het in de grote stations soms te druk is voor fietsers, misschien kan er op weg naar zee of de Ardennen een bijkomende stop ingelegd worden in een aantal voorstedelijke stations? Geen enkel probleem om eerst enkele kilometers naar daar te fietsen! Of waarom niet op zoek gaan naar allianties met private fietsverhuurbedrijven aan de zee of in de Ardennen, misschien is dat voor een aantal mensen een alternatief voor de eigen fiets? Of is daar ook geen tijd meer voor? En waarom is er bij de beslissing over het fietsverbod niet eerst overlegd met organisaties zoals TreinTramBus en de Fietsersbond, zij hebben de nodige expertise in huis, niemand kent de noden van de NMBS-klanten én potentiële klanten zo goed als zij.  De promotie van alternatieven voor vliegreizen en mensen inspireren om voor die alternatieven – lees: treinreizen – te kiezen, is één van de belangrijkste bestaansredenen van Zomer Zonder Vliegen. In onze communicatie zetten we hard in op positieve beeldvorming rond treinen. De spoorwegsector blijkt ons daarbij niet altijd een grote hulp. Een eenzijdig en kurkdroog gecommuniceerd verbod op het transport van fietsen voor reizen in eigen land, net tijdens de momenten dat de vraag het grootst is, dat is niet meer dan een zwaktebod. De NMBS miste nog maar eens de kans om de negatieve perceptie die leeft over het spoor om te buigen richting meer positief beeld, en wij kunnen enkel de schade opmeten.  foto boven: develotarier.be, foto onder: zomer zonder vliegen

INSPIRATIE
de-man-die-van-treinen-hield

De man die van treinen hield

😲 Een wist-je-datje: begin jaren '60 werden enkele eersteklasrijtuigen van de internationale treinen van het jammer genoeg ondertussen al lang opgedoekte Trans Europe Express-netwerk gedecoreerd met vier schilderijen van Paul Delvaux (°1897 - † 1994)! 👨‍🎨 Het werk "Gare de Jour I", was een eerbetoon aan de moderne elektrische blauwe locomotieven waarmee de TEE's in die gouden jaren doorheen Europa bolden. Het treinmuseum Train World in Schaarbeek verlengde de tentoonstelling 'Paul Delvaux - de man die van treinen hield' tot 11 oktober 2020 - al meer dan 80.000 mensen bezochten deze unieke expositie! Train World ligt vlak naast het station van Schaarbeek - perfect voor een daguitstap met de trein. Ons favoriete museum heeft nog veel meer te bieden, voor iedereen - jong en oud van cultuurliefhebber tot zorgeloze dagjestoerist. 🌐 Check het volledige zomerprogramma en de vaste collectie op hun website: www.trainworld.be! 📷 foto boven: © Foundation Paul Delvaux, St. Idesbald, Belgium/SABAM, 2019 sncb heritage "Gare du jour I"

Zomerse groeten zonder vliegen

Veelgestelde vragen

1

Hoe slecht is vliegen voor het klimaat?

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.


Lees meer
2

Wat is het aandeel van de luchtvaart in de totale klimaatproblematiek?

De luchtvaart staat garant voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies (broeikasgassen), maar dat cijfer vertelt slechts een deel van het verhaal. Met de overige klimaateffecten – in de eerste plaats de vorming van condensatiestrepen en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer 5 procent van het totale plaatje. Het aandeel van de luchtvaart wordt bovendien steeds belangrijker en zal meer dan 20 % van de totale mondiale uitstoot uitmaken in 2050 - volgens sommige prognoses zelfs bijna 40 %.


Lees meer
3

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een vliegreis berekend?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Een vliegtuig heeft al snel enkele duizenden liter kerosine mee aan boord. Per liter kerosine wordt bij de verbrandingsreactie ongeveer 2,5 kilogram CO2 en 1 kilogram waterdamp gevormd. Naast CO2 zijn er ook minimale fracties van andere broeikasgassen (bijvoorbeeld CO). De totale uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt steeds uitgedrukt in totaal aantal CO2-equivalenten (CO2e), waarmee kan uitgedrukt worden hoeveel een broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van onze planeet, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.


Lees meer

Zomer Zonder Vliegen op jouw evenement of in jouw klas?

Een inspirerende presentatie over reizen zonder vliegtuig, een interactieve workshop op maat, een debatavond, een infostand? Het kan allemaal, stuur ons vrijblijvend een mailtje voor meer info en we bekijken samen verder wat de mogelijkheden zijn!