ZOMER ZONDER VLIEGEN

De zomer van je leven

Meedoen?

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen en je wil uitdagen de alternatieven te herontdekken.

Met de trein, bus, boot, te voet of met de fiets, dicht bij huis of iets verder weg, wat kies jij? Laat aan iedereen weten dat ook jij gaat voor een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven!

2250 12
Nieuwe campagne start in april
Artboard Created with Sketch. mensen deden mee 2018-2019 vliegtuigen bleven aan de grond

Blog

INSPIRATIE
copenhagen

Copenhagenized!

Copenhagenization is een ontwerpstrategie 📐waarbij stedenbouw en ontwerp gericht zijn op het toegankelijker maken van een stad voor fietsers en voetgangers, en minder autoafhankelijk - naar het inspirerende voorbeeld van de Deense hoofdstad. Koen Verpoorten - energiedeskundige, en Evelien Van Bockstal - architect en mobiliteitsexpert, gingen in Kopenhagen dus niet alleen de toerist uithangen 📸 in het historische centrum en aan de Kleine Zeemeermin ('zo klein, joh!'). Vanuit professionele nieuwsgierigheid 🤓 lieten ze zich ook verwonderen door de vele fietsinfrastructuur en onder andere een waste-to-energyplant mét skidak. En natuurlijk gingen ze met de trein 🚃! Evelien: "We geraakten er vanuit Leuven met drie overstappen (in Luik, Keulen en Hamburg) op 12 uur tijd. Je kan kiezen voor eerste of tweede klas en al dan niet voor zetelreservering. Tip: zeker reserveren wanneer je met twee reist, als je alleen reist is het niet echt nodig. Wij hebben de hele rit geboekt met de Deutsche Bahn. Hierbij kan je vrij gemakkelijk internationale treinritten boeken, maar wij kijken toch ook altijd alternatieve routes, overstappen en prijzen na 🔍. Een enkele rit kostte 80€ (voor 12 uur treinplezier), voor de heenweg betaalden we 10€ meer voor de first-class ervaring!" Naar Kopenhagen zonder vliegtuig... dat ben je pas Copenhagenized 💚! Budapestized..! Evelien en Koen gingen eerder ook al naar Hongarije met de trein, een fotoverslag van die reis vind je elders op onze blog. Evelien en Koen zijn ook de initiatiefnemers van E&KO, een webplatform met tips voor een duurzamer leven.

NIEUWS & INFO
reizenpervrachtschip

Reizen per vrachtschip: klimaatvriendelijk alternatief of niet?

Met Zomer Zonder Vliegen willen we mensen uitdagen om de alternatieven voor vliegreizen te herontdekken. Anders reizen, bewuster, trager en ja, soms dichter bij huis. We krijgen er regelmatig vragen over en we stellen ons de vraag ook zelf: hoe zinvol is het om meeliften met een vrachtschip te beschouwen als alternatief voor een intercontinentale vliegreis? Is een reis met een containerschip deel van het verhaal van Zomer Zonder Vliegen?  Theorie en praktijk De internationale ngo Transport & Environment publiceerde onlangs een rapport over de emissies en de energie-efficiëntie van zeeschepen. Aan de hand van dit rapport zou je per schip je kunnen nagaan wat de CO2-uitstoot is per ton (of per container) per kilometer. Op die manier zou je  theoretisch ook je CO2-voetafdruk als meeliftend passagier kunnen berekenen. Maar dan moet je eerst bepalen hoeveel ton of containers je tegenover de ruimte stelt die één passagier op het schip inneemt, en dat lijkt onbegonnen werk.   Het schip vaart toch Het internationale maritieme goederentransport is op dit moment allesbehalve klimaatvriendelijk. De totale globale CO2-uitstoot van de scheepvaartsector is ongeveer even groot als die van de internationale luchtvaart.  De MSC-rederij staat net als Ryanair in de top 10 van grootste CO2-uitstoters in Europa. Wat geldt voor de luchtvaart, geldt voor de maritieme transportsector: de uitstoot gaat de grenzen van een leefbare planeet ver te buiten - het is een systeem dat niet langer houdbaar is.   Dus nee, het is niet erg zinvol om een containerschip als alternatief voor een vliegtuig te zien. Meevaren met een containerschip kost al snel 100 euro per dag. Het zou in een geglobaliseerde wereld sowieso maar een werkbare oplossing zijn voor een zeer beperkte en kapitaalkrachtige groep mensen. Het schip vaart toch: dat is niet helemaal onjuist, maar niet erg relevant en een tikkeltje eenzijdig. Het schip vaart enkel omdat we in een systeem leven met de onstilbare behoefte om steeds meer containervracht de oceaan op te duwen. De vraag in vraag stellen De vraag hoe klimaatvriendelijk meeliften op een containerschip op dit moment is heeft anderzijds weinig zin. We moeten onszelf niet verliezen in het afwegen van de pro’s en contra’s van een systeem dan sowieso nauwelijks opschaalbaar is - nu niet en in de toekomst niet. In plaats daarvan proberen we ons beter een toekomst te verbeelden die wél mogelijk is.  Vliegen zonder gebruik van fossiele brandstoffen is niet voor meteen. Ook biobrandstoffen zijn helemaal niet zo duurzaam als vaak beweerd wordt. De technologie rond vliegen op hernieuwbare energie staat nog steeds in haar kinderschoenen en een grote doorbraak zit er niet onmiddellijk aan te komen. In de scheepvaart is het verhaal enigszins anders - op basis van de huidige stand van de technologie lijkt de ontwikkeling van zero emissie-schepen op grote schaal wel haalbaar binnen een redelijke termijn. Die schepen kunnen dan zowel passagiers- of cargoschepen zijn - of een combinatie van de twee. De boottocht van je leven Wekenlang enkel zee, omgeven door niets anders dan een eindeloos wateroppervlak, elke dag verloopt hetzelfde, geen afleiding door internet of andere verstrooiing, je kan niet veel meer doen dan staren, nadenken, lezen en schrijven, je tijdsbesef verandert. Een intercontinentale reis met een containerschip kan een unieke, levensveranderende ervaring zijn. Uiteraard kan dat een waardevol verhaal opleveren - los van het verhaal dat we met Zomer Zonder Vliegen brengen, over treinreizen naar de Balkan, liftavonturen op weg naar Zuid-Frankrijk of ontdekkingsreizen dicht bij huis.   Als je echt CO2-impactloos de oceaan wil oversteken, ga je met de zeilboot. En als het over de impact van een reis met een containerschip gaat, is de vraag die er écht toe doet sowieso niet waarom ons fruit uit Zuid-Afrika moet komen of waarom die webwinkels met veel te veel Zuidoost-Aziatische elektronica of Sri Lankaans textiel toch zo onweerstaanbaar zijn? 

OPINIE
reactie ESN open brief

Reactie op open brief 'Samenwerking tussen Erasmus Student Network (ESN) en Ryanair: niet meer van deze tijd'

Ruim twee weken geleden onderschreven we met Zomer Zonder Vliegen de open brief van onze netwerkorganisatie Stay Grounded aan de voorzitter van het Erasmus Student Network (ESN) met de vraag om een einde te maken aan het partnerschap van ESN met Ryanair en om in plaats daarvan het gebruik van alternatieven te promoten en samen te werken met spoorwegmaatschappijen. Stay Grounded mocht enkele dagen geleden een reactie ontvangen van Kostis Giannidis, voorzitter van ESN. Net als Stay Grounded waarderen we heel erg dat ESN tenminste de tijd neemt voor een reactie. We tonen veel begrip voor een aantal argumenten - in het bijzonder mbt. gelijke kansen voor álle internationale studenten. Anderzijds is een deel van de reactie van ESN op z'n minst ontgoochelend te noemen en getuigt ze van weinig ambitie of bewustzijn over de urgentie om de uitstoot van de luchtvaart drastisch te verminderen - én de bijdrage die iedereen daar zelf voor kan doen. Het heeft daarbij geen enkele zin om enkel naar anderen te kijken. Een ingekorte versie van de reactie van ESN vind je hieronder. De volledige brief, evenals de reactie van Stay Grounded, vind je op de website van Stay Grounded onderaan deze blogpost! WORDT VERVOLGD! ______________________________ Beste, ESN wil leermobiliteit bevorderen maar om als student die leermobiliteit te ervaren moet je reizen. Hoewel treinen in sommige gevallen een goed alternatief zijn, zijn ze dat in andere gevallen duidelijk niet. De treininfrastructuur is helaas niet overal in Europa zo ontwikkeld. Voor veel studenten uit Oost-Europa en de Balkan is de trein helaas geen optie, voor studenten uit Malta, Cyprus en IJsland (die allen deelnemen aan het  Erasmus-programma) nog minder. Veel internationale studenten worstelen nu al met de hoge kosten van hun Erasmus-uitwisseling. Een betere prijs op vliegreizen bekomen, is dan ook iets wat de juiste voordelen oplevert voor onze doelgroep: internationale studenten. Bovendien zet het Erasmus+ -programma in op de participatie van studenten ongeacht hun sociaal-economische achtergrond. Vanuit financieel oogpunt is reizen per trein niet altijd het meest inclusieve vervoermiddel. Ook is het aandeel van ESN in het totale aantal vluchten in Europa verwaarloosbaar: slechts 0,10% van alle boekingen bij Ryanair zijn ESN-boekingen. We vragen ons dan ook af waarom u een studenten-vrijwilligersorganisatie zoals ESN aanspreekt en niet de grote vervuilende bedrijven en industrieën. Samenwerken met organisaties die werken aan het promoten van treinen in Europa is niet zo eenvoudig als het lijkt. In het verleden hebben we een partnerschap met Interrail gehad, maar hun aanbod komt niet tegemoet aan de behoefte van internationale studenten die enkel van  punt A naar B en terug willen reizen. Er is geen Europese treinaanbieder die een programma gelijk aan dat van Ryanair kan aanbieden. Dit betekent natuurlijk niet dat we geen actie ondernemen rond klimaat en duurzaamheid. We proberen de situatie te verbeteren waar we kunnen: ESN werkt rond 6 speerpunten waarvan duurzaamheid er één is. Onze lokale afdelingen organiseren activiteiten om het milieubewustzijn bij internationale studenten te vergroten. We streven er naar dat het Erasmus-handvest voor 2021 (dat alle bij Erasmus betrokken universiteiten moeten ondertekenen) meer inzet op duurzaam reizen, zodat duurzame uitwisselingen meer aangemoedigd worden. We strijden tegen onnodige papierverspilling binnen Erasmus door samen met de Europese Commissie en de universiteiten online hulpmiddelen te ontwikkelen zoals online leerovereenkomsten en Erasmus without paper. Nog maar enkele dagen geleden beslist: vanaf dit jaar zullen we alle vluchten compenseren die worden genomen door onze bestuurders en ons personeel.  ESN maakt deel uit van de coalitie Generation Climate Europe, waarin we samen met andere jeugdorganisaties pleiten voor milieuvriendelijke oplossingen. Samen met onze afdelingen proberen we evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren,  met meer herbruikbaar materiaal, minder eenmalige gadgets, enzoverder. Op dit moment zijn we in onderhandeling over ons partnership met Ryanair. We bespreken op dit moment op de toekomst van het programma, dat ook een Europees milieuproject zal omvatten, gericht op onderwijs en lokale activiteiten in heel Europa. Beste groeten, Kostis Giannidis - President ESN

Zomerse groeten zonder vliegen

Veelgestelde vragen

1

Hoe slecht is vliegen voor het klimaat?

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.


Lees meer
2

Wat is het aandeel van de luchtvaart in de totale klimaatproblematiek?

De luchtvaart staat garant voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies (broeikasgassen), maar dat cijfer vertelt slechts een deel van het verhaal. Met de overige klimaateffecten – in de eerste plaats de vorming van condensatiestrepen en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer 5 procent van het totale plaatje. Het aandeel van de luchtvaart wordt bovendien steeds belangrijker en zal meer dan 20 % van de totale mondiale uitstoot uitmaken in 2050 - volgens sommige prognoses zelfs bijna 40 %.


Lees meer
3

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een vliegreis berekend?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Een vliegtuig heeft al snel enkele duizenden liter kerosine mee aan boord. Per liter kerosine wordt bij de verbrandingsreactie ongeveer 2,5 kilogram CO2 en 1 kilogram waterdamp gevormd. Naast CO2 zijn er ook minimale fracties van andere broeikasgassen (bijvoorbeeld CO). De totale uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt steeds uitgedrukt in totaal aantal CO2-equivalenten (CO2e), waarmee kan uitgedrukt worden hoeveel een broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van onze planeet, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.


Lees meer

Zomer Zonder Vliegen op jouw evenement of in jouw klas?

Een inspirerende presentatie over reizen zonder vliegtuig, een interactieve workshop op maat, een debatavond, een infostand? Het kan allemaal, stuur ons vrijblijvend een mailtje voor meer info en we bekijken samen verder wat de mogelijkheden zijn!