ZOMER ZONDER VLIEGEN

De zomer van je leven

Meedoen?

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen en je wil uitdagen de alternatieven te herontdekken.

Met de trein, bus, boot, te voet of met de fiets, dicht bij huis of iets verder weg, wat kies jij? Laat aan iedereen weten dat ook jij gaat voor een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven!

247 1 Meedoen Artboard Created with Sketch. mensen doen mee vliegtuigen blijven aan de grond

Blog

INSPIRATIE
pleidooi-voor-de-nachttrein

Pleidooi voor de nachttrein!

Je reist terwijl je slaapt, je ontmoet nieuwe mensen en je stoot veel minder CO2 uit... ZZV-supporters Carla Havermans en Reinout Roose zijn fan van de bergen en ze vinden het fantastisch dat je daar dankzij de nachttrein ook op een klimaatvriendelijke manier geraakt! Ze reisden met de nachttrein vanuit Duitsland naar Oostenrijk. En dat wordt binnenkort een nog meer aanlokkelijk alternatief voor een saaie vliegreis... vanaf januari kan je ook gewoon in Brussel op de rechtstreekse nachttrein naar de Oostenrijk stappen!

NIEUWS & INFO
zomer-zonder-vliegen-werft-aan-3

Zomer Zonder Vliegen werft aan (3)!

GEZOCHT: CREWLEDEN / CAMPAGNEMEDEWERKERS!      ⏩ Wie zoeken wij? We zoeken denkers en doeners, dromers en praktische geesten, podiumbestormers en stille krachten, schrijvers en sprekers, creatieve geesten en administratieve bollebozen! We zoeken met andere woorden mensen die willen meewerken aan onze campagne op inhoudelijk, creatief of ondersteunend vlak. Bij Zomer Zonder Vliegen krijg je de kans om je engagement ook voor een aanzienlijk deel zelf in te vullen. Concreet zoeken wij:✅ Bevlogen sprekers en vlotte schrijvers: zie onze twee andere vacatures, hier  en hier!✅ Administratieve bagageafhandelaars: voor eenvoudige administratieve taken eigen aan een kleine vzw (zonder betaalde krachten): beheer van de financiën, opvolgen vzw-verplichtingen en -administratie (bv. vrijwilligersverzekeringen), nagaan subsidiemogelijkheden i.f.v. concrete projecten,....✅ Creatieve, grafisch en digitaal getalenteerde crewleden : voor het maken van leuke en grafische content voor op onze social media en voor het maken van visueel mooi ogende (powerpoint)presentaties (in overleg met de vrijwilligers die met ons verhaal de boer op gaan, zie andere vacature).✅ Social media-stewards en stewardessen: voor het heel regelmatig updaten van onze instagram- en facebookpagina met content die je aangeleverd krijgt of die je zelf bedenkt.✅ Organisatorisch grondpersoneel: voor het organiseren van één of meerdere events van heel verschillende aard, zolang het maar met luchtvaart, klimaat en reizen te maken heeft 😉. Enkele mogelijkheden: een debatavond met verschillende experts en andere betrokkenen, een ludieke of inspirerende quiz over reizen en klimaat, een feestje met overzeese allures,...✅ activistische verkeersleiders: voor het uitdenken en organiseren van direct actions - idealiter samen met andere organisaties en activisten, bijvoorbeeld sit-in’s, straat- of ander protest, flashmobs,... Heel belangrijk hier om te vermelden dat een positieve boodschap voor Zomer Zonder Vliegen blijft primeren - om iets tegen een flashmob of een applausactie in het treinstation te hebben moet je al een zeer grote zuurpruim zijn 😉. ✅ marketingpiloten: om ons mee te helpen van Zomer Zonder Vliegen een nóg sterker merk te maken ;), bijvoorbeeld door het bedenken en uitvoeren van een virale actie of andere marketing-splinterbom.      ⏩ Wat bieden wij?✅ Zomer Zonder Vliegen geeft je de nodige (inhoudelijke en andere) input en ondersteuning. We werken altijd in onderling overleg. De communicatie van Zomer Zonder Vliegen loopt het hele jaar door, maar het zwaartepunt ligt uiteraard in de lente en de zomer!✅ We supporteren hard voor mensen die van aanpakken weten en met zin voor initiatief. Je krijgt van ons zeker de ruimte om je ideeën werkelijkheid te laten worden (voor zover ze passen in ons bredere plaatje natuurlijk 😉), maar vergeet niet dat Zomer Zonder Vliegen louter draait op vrijwilligers!✅ De tijd die je aan je engagement besteedt, bepaal je volledig zelf! In bepaalde gevallen kunnen wij een vrijwilligersvergoeding voorzien (te bespreken). ✅ Zomer Zonder Vliegen is een initiatief van een kleine groep geëngageerde vrijwilligers. Met onze campagne hebben we onze plaats in de kern van het (klimaat)debat, en dat zal in de nabije toekomst zeker niet veranderen - integendeel. Onze reis- en vliegcultuur maakt deel uit van een ruimer consumptiepatroon dat de planetaire grenzen ver te buiten gaat en dus onhoudbaar is. We zijn er van overtuigd dat het het verhaal dat wij daar met Zomer Zonder Vlliegen tegenover stellen (anders reizen, trager, bewuster, en ja, soms minder ver) heel waardevol is.    ⏩ En jij? Wil jij samen met ons een fantastisch, hoopvol verhaal schrijven over hoe een andere wereld mogelijk is? Laat het ons weten via mail, en samen bekijken we snel de mogelijkheden! Bekijk zeker ook nog eens onze andere vacatures hier en hier!Contact: info@zomerzondervliegen.be 

OPINIE
schuldgevoel-of-schuldig-verzuim

Schuldgevoel of schuldig verzuim?

Zucht. Daar gaan we weer. Deze keer is het Karl-Johan Persson, CEO van kledinggigant H&M die de klimaatbeweging de mantel mag uitvegen, onder andere in de Standaard van 29 oktober. ‘Wat begon met het aanpraten van een schuldgevoel bij mensen die het vliegtuig nemen, verspreidt zich razendsnel naar andere sectoren. Geïnspireerd door de Zweedse tiener Greta Thunberg trekken miljoenen mensen wereldwijd de straat op om hun ongenoegen te uiten over wat zijzelf veelal omschrijven als een acute klimaatcrisis. Ze roepen telkens op om met dingen te stoppen en om minder te gaan consumeren.’ Maar de consument moet zich geen schuldgevoel laten aanmeten, bezweert Persson ons. De consument  moet vooral blijven consumeren zodat de economie kan blijven groeien. Enkel economische groei kan ons redden! Het klimaatprobleem ontkent de CEO niet, maar dat lossen we wel op met technologische innovatie, alternatieve grondstoffen en schonere energie. Einde betoog. We kunnen enkel in herhaling vallen: het is vooral een betoog dat verschrikkelijk vermoeiend is.Geen criticus van de klimaatbeweging of hij heeft het niet over vliegen. Als één van de initiatiefnemers van Zomer Zonder Vliegen, een bewustmakingscampagne over de impact van vliegverkeer voel ik mij dus ook nu weer aangesproken. Maar wat is dat toch met dat eeuwige verwijt dat we mensen vooral een schuldgevoel willen aanpraten? Daar voelen we ons met Zomer Zonder Vliegen alvast niet door aangesproken en met de hashtag #vliegschaamte springen we omzichtig om. Schiet niet op de pianist: het verwijt van schuldgevoel leidt enkel maar de aandacht af van waar het over gaat, en dat is dat ons huidige westers consumptiemodel - waar vliegen deel van uitmaakt - niet houdbaar is. Het gaat niet om schuldgevoel van de consument, het heeft des te meer van schuldig verzuim van de CEO. Stel je een dokter voor die een patiënt aanraadt om zijn eetgewoonten te wijzigen of meer te gaan bewegen en daarbij ook vertelt hoe hij dat concreet kan aanpakken. Ga je die dokter verwijten dat hij die patiënt dan vooral een schuldgevoel wil aanpraten? Helemaal niet toch, de dokter wil vooral dat die patiënt ontdekt dat meer bewegen een positieve invloed heeft op zowel het fysieke als mentale welbevinden en dus op de levenskwaliteit. Wij denken dat de vergelijking tussen de boodschap van de dokter en ons verhaal van minder vliegen en minder (maar evengoed: anders) consumeren steek houdt.Hoe het in de kledingindustrie zit, doet er niet niet toe, maar over technologische innovatie als redmiddel voor de klimaatimpact van de luchtvaart kunnen we kort zijn: wie gelooft die mensen nog? Zelfs de luchtvaartsector zelf kan nergens ook maar op de minste manier hard maken dat hun totale CO2-uitstoot de komende decennia aanzienlijk zal afnemen. ‘Laten we ons blijven focussen op de klimaatproblemen, maar tegelijk een open discussie houden over wat de echte oplossing is’, benadrukt de H&M-CEO. Lees: economische groei, blijven vliegen en blijven consumeren. Hoe kan je nu spreken van een open discussie als we blijven geloven dat we de problemen gaan oplossen met dezelfde recepten als waarmee we de problemen gecreëerd hebben? De oproep van de kledingbaas voegt niets nieuws toe aan het debat. Een open discussie kan er enkel zijn als we ook de fundamenten van het systeem in vraag durven stellen. Een wereld met minder luchtvaart, met een andere consumptie, ontdaan van  een blind geloof in het mantra van economische groei, is dat nu écht zo een onzinnig idee? Meer weten over de klimaatimpact van de luchtvaart, over de oplossingen en over de valse of minstens halfslachtige argumenten van de luchtvaartsector? Check de FAQ's elders op onze website!

Zomerse groeten zonder vliegen

Veelgestelde vragen

1

Hoe slecht is vliegen voor het klimaat?

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.


Lees meer
2

Wat is het aandeel van de luchtvaart in de totale klimaatproblematiek?

De luchtvaart staat garant voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies (broeikasgassen), maar dat cijfer vertelt slechts een deel van het verhaal. Met de overige klimaateffecten – in de eerste plaats de vorming van condensatiestrepen en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer 5 procent van het totale plaatje. Het aandeel van de luchtvaart wordt bovendien steeds belangrijker en zal meer dan 20 % van de totale mondiale uitstoot uitmaken in 2050 - volgens sommige prognoses zelfs bijna 40 %.


Lees meer
3

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een vliegreis berekend?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Een vliegtuig heeft al snel enkele duizenden liter kerosine mee aan boord. Per liter kerosine wordt bij de verbrandingsreactie ongeveer 2,5 kilogram CO2 en 1 kilogram waterdamp gevormd. Naast CO2 zijn er ook minimale fracties van andere broeikasgassen (bijvoorbeeld CO). De totale uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt steeds uitgedrukt in totaal aantal CO2-equivalenten (CO2e), waarmee kan uitgedrukt worden hoeveel een broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van onze planeet, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.


Lees meer

Zomer Zonder Vliegen op jouw evenement of in jouw klas?

Een inspirerende presentatie over reizen zonder vliegtuig, een interactieve workshop op maat, een debatavond, een infostand? Het kan allemaal, stuur ons vrijblijvend een mailtje voor meer info en we bekijken samen verder wat de mogelijkheden zijn!