ZOMER ZONDER VLIEGEN

De zomer van je leven

Meedoen?

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen en je wil uitdagen de alternatieven te herontdekken.

Met de trein, bus, boot, te voet of met de fiets, dicht bij huis of iets verder weg, wat kies jij? Laat aan iedereen weten dat ook jij gaat voor een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven!

2250 12
Update campagne 2020 Update campagne 2020
Artboard Created with Sketch. mensen deden mee 2018-2019 vliegtuigen bleven aan de grond

Blog

NIEUWS & INFO
milieubeweging-blanco-cheque-Brussels-airlines-negeert-klimaatcrisis

Milieubeweging: “Blanco cheque Brussels Airlines negeert klimaatcrisis”

PERSBERICHT: Milieuorganisaties Zomer Zonder Vliegen, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie reageren op de deal tussen de federale overheid en Brussels Airlines. De luchtvaart is een probleemkind in het aanpakken van de klimaatcrisis. Het is de sector met de sterkst stijgende uitstoot van broeikasgassen. Maar wij begrijpen dat de federale overheid Brussels Airlines wil steunen en vandaag jobs wil redden. Toch mag overheidssteun geen blanco cheque met belastinggeld worden.  Daarom is het onbegrijpelijk dat aan deze deal geen eerlijke hervorming van de fiscaliteit – in verhouding met de milieu-impact van de sector -, klimaatdoelstellingen en sociale voorwaarden die naam waardig lijken gekoppeld te zijn. Dat geeft weinig garanties dat overheidsgeld voornamelijk wordt ingezet om werknemers en het klimaat te beschermen. Want Brussels Airlines wordt vooralsnog niet opgelegd zich te engageren tot een klimaatplan dat in lijn is met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Een vergroening van de vloot is positief maar ook maar een druppel op een hete plaat zonder maatregelen om het aantal vluchten in te perken. De federale overheid doet helaas zelfs het tegendeel door garanties op groei te eisen. De milieubeweging verwacht de komende weken en maanden alsnog afspraken tussen Brussels Airlines en de overheid met betrekking tot taxatie en klimaat , aangezien de crisis nog een tijd zal aanhouden. We geven hiervoor graag onze input. Wij verwachten ook dat ons land op Europees niveau mee pleit voor afspraken om de hele sector in de nabije toekomst geloofwaardige klimaateisen op te leggen en eerlijk belastingen te laten betalen. Contact:  Greenpeace: persdienst, bpress@greenpeace.org,  0496 26 31 91 Zomer Zonder Vliegen: Toby Lauwerier, toby@zomerzondervliegen.be,  0495 70 20 77 (foto boven: Greenpeace)

OPINIE
de-droom-van-de-ramptoerist

De droom van de ramptoerist

"Het is de droom van iedere toerist: foto’s maken van beroemde bouwwerken, pittoreske pleinen of sfeervolle steegjes zonder dat er mensen te zien zijn. Maar door het almaar toenemende massatoerisme is dat tegenwoordig vrijwel onmogelijk. De Spaanse Trappen in Rome, de Karelsbrug in Praag, het Rode Plein in Moskou, de Taj Mahal in Agra of de Sagrada Família in Barcelona – van vroeg tot laat staan er vrijwel altijd mensen hinderlijk in de weg. In het voorjaar van 2020 was het, vanwege het zich wereldwijd verspreidende coronavirus, ineens wel mogelijk om overal lege pleinen, onbemensde gebouwen en verlaten straten te fotograferen. Het kon, maar het mocht niet. Een reisverbod maakte dat voor de gewone toerist onmogelijk. Beroepsfotografen grepen hun kans en deden wat iedereen graag wil. Hun markantste foto’s van onwezenlijk verlaten straten, stegen, pleinen en gebouwen zijn hier bijeengebracht. Om blijvend te kunnen genieten van de onwezenlijke schoonheid van de toeristenloze leegte." Zo staat het op de achterflap van het fotoboek 'Verlaten Straten', samengesteld door de Nederlandse historicus Han Van Bree. Of het echt de droom is van iedere toerist om helemaal alleen op al die beroemde plekken te zijn, daar zijn we nog niet zo zeker van. Is met het massatoerisme niet het omgekeerde aan de hand? Kiezen we als adepten van het massatoerisme net niet voor reisbestemmingen waarvan we weten dat er al heel veel andere toeristen zijn? Tot nader order lijken veel mensen het massatoerisme toch vooral gezellig te vinden en we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de doorsnee toerist andere toeristen als hinderlijk ervaart. Als we mensen willen overtuigen om voor alternatieven te kiezen, kunnen we dat argument alvast niet altijd gebruiken.  Het klopt natuurlijk wel dat we al sinds mensenheugenis gefascineerd zijn geweest door de vraag hoe de wereld er zou uitzien zonder ons, door de uitbraak van een virus of elke andere mogelijke ramp - denk maar aan de vele films en boeken over dit thema. In de lockdowntijd leefden we eindelijk een beetje als in een film. Ook in de stad moet  er ruimte en tijd zijn voor stilte en verlatenheid, maar kunnen we wel zomaar vrijblijvend genieten van de onwezenlijke schoonheid van de toeristenloze leegte, zoals 'Verlaten Straten' het noemt? De coronacrisis is voor veel inwoners van steden die leven van het toerisme een drama. Is dat genieten van lege straten dan ook niet gewoon een vorm van ramptoerisme of ongepaste fascinatie?  Het massatoerisme joeg een groot deel van de vroegere bevolking weg uit een aantal steden, naar de stadsrand of de periferie. in de feiten zijn de huizen, het patrimonium en de voorzieningen steeds meer tourists-only. De coronacrisis toonde hoe de Ramblas in Barcelona of de Taj Mahal in Agra eruit zien zonder toeristen. Dat er ook gewoon mensen in Barcelona wonen, lijkt 'Verlaten Straten' bijna te vergeten. Laat de gezellige drukte en grootstedelijke energie in Barcelona dus maar snel terugkomen. De minder voor de hand liggende maar prikkelende vraag daarbij hoe de Ramblas eruit zou zien vol met Barcelonezen en toeristen uit pakweg Gerona, Lleida en Tarragona, is dat niet de vraag die er écht toe doet?   'Verlaten Straten' van Han van Bree is uitgegeven bij Spectrum

INSPIRATIE
zomer-met-vliegen-vs-zomer-zonder-vliegen

Zomer Met Vliegen vs. Zomer Zonder Vliegen

❌✈️ Vliegreisvrije alternatieven voor je bucketlijstreis in 2021? Neem eens een kijkje in de reisgids van onze Nederlandse collega-campagnevoerders van Natuur en Milieu - met dertien bestemmingen in ons eigen continent, die qua wow-factor in niets moeten onderdoen voor hun tweelingbroertjes en -zusjes overzee 👯‍♀️👬! Al ligt China eigenlijk niet echt overzee - behalve over de Zwarte Zee en de Kaspische Zee misschien, maar goed!  Je vindt de reisgids van Natuur en Milieu via deze link. 

Zomerse groeten zonder vliegen

Veelgestelde vragen

1

Hoe slecht is vliegen voor het klimaat?

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.


Lees meer
2

Wat is het aandeel van de luchtvaart in de totale klimaatproblematiek?

De luchtvaart staat garant voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies (broeikasgassen), maar dat cijfer vertelt slechts een deel van het verhaal. Met de overige klimaateffecten – in de eerste plaats de vorming van condensatiestrepen en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer 5 procent van het totale plaatje. Het aandeel van de luchtvaart wordt bovendien steeds belangrijker en zal meer dan 20 % van de totale mondiale uitstoot uitmaken in 2050 - volgens sommige prognoses zelfs bijna 40 %.


Lees meer
3

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een vliegreis berekend?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Een vliegtuig heeft al snel enkele duizenden liter kerosine mee aan boord. Per liter kerosine wordt bij de verbrandingsreactie ongeveer 2,5 kilogram CO2 en 1 kilogram waterdamp gevormd. Naast CO2 zijn er ook minimale fracties van andere broeikasgassen (bijvoorbeeld CO). De totale uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt steeds uitgedrukt in totaal aantal CO2-equivalenten (CO2e), waarmee kan uitgedrukt worden hoeveel een broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van onze planeet, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.


Lees meer

Zomer Zonder Vliegen op jouw evenement of in jouw klas?

Een inspirerende presentatie over reizen zonder vliegtuig, een interactieve workshop op maat, een debatavond, een infostand? Het kan allemaal, stuur ons vrijblijvend een mailtje voor meer info en we bekijken samen verder wat de mogelijkheden zijn!