ZOMER ZONDER VLIEGEN

De zomer van je leven

Meedoen?

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen en je wil uitdagen de alternatieven te herontdekken.

Met de trein, bus, boot, te voet of met de fiets, dicht bij huis of iets verder weg, wat kies jij? Laat aan iedereen weten dat ook jij gaat voor een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven!

242 1 Meedoen Artboard Created with Sketch. mensen doen mee vliegtuigen blijven aan de grond

Blog

INSPIRATIE
de-collegas-30-van-salzburg-naar-deinze-zonder-vliegen

De collega's 3.0: van Salzburg naar Deinze zonder vliegen!

💚 Zomer Zonder Vliegen presenteert: de Collega's 3.0 - Zonder Vliegtuig 📽!Heel wat collega's en vrijwilligers van de Noord-Zuid-organisatie Broederlijk Delen kozen er afgelopen zomervakantie bewust voor om op een alternatieve manier te reizen. Of het nu met de trein, met de boot of met de fiets was, dicht bij huis of iets verder weg, ze kwamen allemaal terug met fantastische verhalen 😍!Campagne- en communicatiemedewerker Zynke ging met de nachttrein naar Briançon in de Alpen. Beleidsmedewerker Dirk zocht het niet te ver en sloeg zijn tent op aan de oevers van de Semois in onze Ardennen. Teamcoördinator Marijke belandde bijna per toeval op de trein van Salzburg naar Deinze - wie doet haar dát na? Programmaverantwoordelijke Leen scheepte met haar gezinnetje dan weer in op de boot naar Corsica - de kinderen waren in de wolken met het dol-fijne reisgezelschap 🐬!Check meer foto's, verhalen en tips over de zomer zonder vliegen van vele andere collega's bij Broederlijk Delen op de website van de organisatie en daag je collega's op jouw werk uit om volgende zomer ook Collega's 3.0 te worden 💪💚!

NIEUWS & INFO
zomer-zonder-vliegen-werft-aan-3

Zomer Zonder Vliegen werft aan (3)!

GEZOCHT: CREWLEDEN / CAMPAGNEMEDEWERKERS!      ⏩ Wie zoeken wij? We zoeken denkers en doeners, dromers en praktische geesten, podiumbestormers en stille krachten, schrijvers en sprekers, creatieve geesten en administratieve bollebozen! We zoeken met andere woorden mensen die willen meewerken aan onze campagne op inhoudelijk, creatief of ondersteunend vlak. Bij Zomer Zonder Vliegen krijg je de kans om je engagement ook voor een aanzienlijk deel zelf in te vullen. Concreet zoeken wij:✅ Bevlogen sprekers en vlotte schrijvers: zie onze twee andere vacatures, hier  en hier!✅ Administratieve bagageafhandelaars: voor eenvoudige administratieve taken eigen aan een kleine vzw (zonder betaalde krachten): beheer van de financiën, opvolgen vzw-verplichtingen en -administratie (bv. vrijwilligersverzekeringen), nagaan subsidiemogelijkheden i.f.v. concrete projecten,....✅ Creatieve, grafisch en digitaal getalenteerde crewleden : voor het maken van leuke en grafische content voor op onze social media en voor het maken van visueel mooi ogende (powerpoint)presentaties (in overleg met de vrijwilligers die met ons verhaal de boer op gaan, zie andere vacature).✅ Social media-stewards en stewardessen: voor het heel regelmatig updaten van onze instagram- en facebookpagina met content die je aangeleverd krijgt of die je zelf bedenkt.✅ Organisatorisch grondpersoneel: voor het organiseren van één of meerdere events van heel verschillende aard, zolang het maar met luchtvaart, klimaat en reizen te maken heeft 😉. Enkele mogelijkheden: een debatavond met verschillende experts en andere betrokkenen, een ludieke of inspirerende quiz over reizen en klimaat, een feestje met overzeese allures,...✅ activistische verkeersleiders: voor het uitdenken en organiseren van direct actions - idealiter samen met andere organisaties en activisten, bijvoorbeeld sit-in’s, straat- of ander protest, flashmobs,... Heel belangrijk hier om te vermelden dat een positieve boodschap voor Zomer Zonder Vliegen blijft primeren - om iets tegen een flashmob of een applausactie in het treinstation te hebben moet je al een zeer grote zuurpruim zijn 😉. ✅ marketingpiloten: om ons mee te helpen van Zomer Zonder Vliegen een nóg sterker merk te maken ;), bijvoorbeeld door het bedenken en uitvoeren van een virale actie of andere marketing-splinterbom.      ⏩ Wat bieden wij?✅ Zomer Zonder Vliegen geeft je de nodige (inhoudelijke en andere) input en ondersteuning. We werken altijd in onderling overleg. De communicatie van Zomer Zonder Vliegen loopt het hele jaar door, maar het zwaartepunt ligt uiteraard in de lente en de zomer!✅ We supporteren hard voor mensen die van aanpakken weten en met zin voor initiatief. Je krijgt van ons zeker de ruimte om je ideeën werkelijkheid te laten worden (voor zover ze passen in ons bredere plaatje natuurlijk 😉), maar vergeet niet dat Zomer Zonder Vliegen louter draait op vrijwilligers!✅ De tijd die je aan je engagement besteedt, bepaal je volledig zelf! In bepaalde gevallen kunnen wij een vrijwilligersvergoeding voorzien (te bespreken). ✅ Zomer Zonder Vliegen is een initiatief van een kleine groep geëngageerde vrijwilligers. Met onze campagne hebben we onze plaats in de kern van het (klimaat)debat, en dat zal in de nabije toekomst zeker niet veranderen - integendeel. Onze reis- en vliegcultuur maakt deel uit van een ruimer consumptiepatroon dat de planetaire grenzen ver te buiten gaat en dus onhoudbaar is. We zijn er van overtuigd dat het het verhaal dat wij daar met Zomer Zonder Vlliegen tegenover stellen (anders reizen, trager, bewuster, en ja, soms minder ver) heel waardevol is.    ⏩ En jij? Wil jij samen met ons een fantastisch, hoopvol verhaal schrijven over hoe een andere wereld mogelijk is? Laat het ons weten via mail, en samen bekijken we snel de mogelijkheden! Bekijk zeker ook nog eens onze andere vacatures hier en hier!Contact: info@zomerzondervliegen.be 

OPINIE
zomer-zonder-vliegen-vs-vlaams-regeerakkoord

Zomer Zonder Vliegen over het Vlaams Regeerakkoord

De luchtvaart is de olifant in de kamer van het klimaatbeleid. Maar die olifant, die mag rustig blijven zitten waar hij zit en lekker steeds sneller vervetten: dat is zowat de conclusie na een korte blik op het Vlaams Regeerakkoord. De kersverse regering wil onze nationale luchthaven in Zaventem verder laten groeien en neemt geen enkel engagement op om de subsidies voor de verlieslatende regionale luchthavens van Oostende of Antwerpen te stoppen of om een vliegtaks in te voeren. De groei van Zaventem hoeft duurzaamheid en leefbaarheid helemaal niet in de weg te staan, maakt de regering zich sterk. Simple comme bonjour, volgens Jambon & co is het gewoon een kwestie van balans vinden. De luchthaven van Zaventem is de economische motor van Vlaanderen en luchtvaart is nu éénmaal een maatschappelijke behoefte. Met andere woorden: er is geen alternatief.En de vliegtaks? We waren het zelf al bijna vergeten, maar nog niet eens zó lang geleden was er een Vlaams Minister van Leefmilieu die de mogelijkheden voor een vliegtaks op Vlaams niveau ging laten onderzoeken. Geen idee of die studie er ooit gekomen is, maar we vermoeden van niet. In het nieuwe regeerakkoord is er alvast niets van terug te vinden.Akkoord, het zwaartepunt van de beleidsbevoegdheden rond luchtvaart ligt in België vooral op het federale niveau. Het is vooral daar dat maatregelen kunnen genomen worden op het vlak van fiscaliteit rond vliegtickets, kerosinetaks, het uitbouwen van alternatieven, enzovoort. Een volledige Europese consensus zou handig zijn, maar tot spijt van wie het benijdt: het is geen absolute must om 27 lidstaten op één lijn te krijgen om al concrete stappen te nemen!  Benieuwd of het federaal regeerakkoord - dat er hopelijk snel aankomt – wel werk wil maken van een luchtvaart binnen de grenzen van een leefbare planeet.Meer weten? De ruimere analyse door Bond Beter Leefmilieu met betrekking tot de klimaat- en milieuambities in het Vlaams Regeerakkoord vind je hier. Met Burgerforum Luchthavenregio (Zaventem) maakten we eerder onderstaande infographic. In haar twaalfpuntenplan formuleert het Burgerforum een strategisch geheel van voorstellen dat er moet toe bijdragen om zowel de snelgroeiende impact van de luchtvaart op het klimaat te stoppen als de leefbaarheid van omwonenden in de luchthavenregio te verzekeren. Welke overheid kan wat doen? Meer over het twaalfpuntenplan op de website van het Burgerforum. Meer info over onze samenwerking met het Burgerforum vind je in deze blogpost. Tot slot: onderaan de infographic lees je de passage uit het Vlaams Regeerakkoord over de luchtvaart! 

Zomerse groeten zonder vliegen

Veelgestelde vragen

1

Hoe slecht is vliegen voor het klimaat?

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.


Lees meer
2

Wat is het aandeel van de luchtvaart in de totale klimaatproblematiek?

De luchtvaart staat garant voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies (broeikasgassen), maar dat cijfer vertelt slechts een deel van het verhaal. Met de overige klimaateffecten – in de eerste plaats de vorming van condensatiestrepen en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer 5 procent van het totale plaatje. Het aandeel van de luchtvaart wordt bovendien steeds belangrijker en zal meer dan 20 % van de totale mondiale uitstoot uitmaken in 2050 - volgens sommige prognoses zelfs bijna 40 %.


Lees meer
3

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een vliegreis berekend?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Een vliegtuig heeft al snel enkele duizenden liter kerosine mee aan boord. Per liter kerosine wordt bij de verbrandingsreactie ongeveer 2,5 kilogram CO2 en 1 kilogram waterdamp gevormd. Naast CO2 zijn er ook minimale fracties van andere broeikasgassen (bijvoorbeeld CO). De totale uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt steeds uitgedrukt in totaal aantal CO2-equivalenten (CO2e), waarmee kan uitgedrukt worden hoeveel een broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van onze planeet, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.


Lees meer

Zomer Zonder Vliegen op jouw evenement of in jouw klas?

Een inspirerende presentatie over reizen zonder vliegtuig, een interactieve workshop op maat, een debatavond, een infostand? Het kan allemaal, stuur ons vrijblijvend een mailtje voor meer info en we bekijken samen verder wat de mogelijkheden zijn!