ZOMER ZONDER VLIEGEN

De zomer van je leven

Meedoen?

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen en je wil uitdagen de alternatieven te herontdekken.

Met de trein, bus, boot, te voet of met de fiets, dicht bij huis of iets verder weg, wat kies jij? Laat aan iedereen weten dat ook jij gaat voor een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven!

2250 12
Update campagne 2021 Update campagne 2021
Artboard Created with Sketch. mensen deden mee in 2019 vliegtuigen bleven aan de grond

Blog

NIEUWS & INFO
back-in-the-air

Zomer Zonder Vliegen is back in the air!

GROOT NIEUWS: vanaf het najaar 2021 gaat Zomer Zonder Vliegen terug on the road! We ontwikkelen op dit moment een interactieve workshop. Daar plannen we nu donderdagavond 25 maart een eerste redelijk exclusieve try-out rond en daarvoor zoeken we... JOU MISSCHIEN?   De try-out is vooral bedoeld voor mensen die zelf eens een avond willen organiseren in hun  vereniging, bedrijf, vrijetijdsbeweging, school,...... rond de klimaatimpact van de luchtvaart en de alternatieven voor vliegreizen.  Na het bijwonen van de try-out, zullen we jullie feedback vragen: wat vonden jullie goed of minder goed, wat misten jullie nog in de workshop of waar mochten we gerust wat dieper op ingegaan zijn - dat alles met het oog op de effectieve organisatie van de workshop voor jouw achterban binnen enkele maanden! Corona is nog altijd onder ons, dus de try-out gaat geheel conform de tijdsgeest gewoon online en webinargewijs door, maar we zijn hoopvol dat het binnen enkele maanden wel allemaal offline kan!  Wil je er bij zijn nu donderdag 25 maart om 20 uur en ons nadien je sowieso fel gewaarde feedback bezorgen? Dat zou fantastisch zijn! Laat het ons weten via mail en we geven je de link waar je ons kan vinden!  Kan je er donderdag niet bijzijn maar ben je sowieso geïnteresseerd in een avond met en over Zomer Zonder Vliegen in jouw organisatie? Laat het ons zeker ook weten via mail en dan maken we samen alles zo snel mogelijk verder concreet (moet het nog gezegd worden: dat alles onder voorbehoud van eventuele coronaperikelen)!  De workshop zal gegeven worden door Veerle Colle. Veerle trok de afgelopen jaren als Zero Waste Coach het land rond met de Zero Waste Rollercoaster, een interactieve lezing over leven met minder afval en minder verspilling. Bovendien is ze ook de auteur en illustrator van de Zero Waste Kalender en heeft ze een podcast waarin zelfs Zomer Zonder Vliegen al eens mocht opdraven! Struin zeker eens door de blog en de FAQ's op onze website om een eerste idee te krijgen van wat je inhoudelijk mag verwachten van de workshop. "... Niets zo opwindend als de romantiek van het trage reizen, terwijl het landschap aan je voorbijtrekt. Toch kiezen we steeds vaker voor het vliegtuig om onze reisbestemming te bereiken, zelfs als die helemaal niet zo ver van huis ligt. Jammer genoeg zijn vliegreizen niet zo goed voor het klimaat. Eén enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.  Waarom reizen we zo graag en waarom kiezen we voor een bepaalde bestemming? In deze interactieve lezing  gaan zoeken we samen antwoorden. We stellen de vanzelfsprekendheid van reizen per vliegtuig in vraag en dagen je uit om alternatieven te herontdekken. Niet met het opgestoken vingertje, maar vooral met veel prikkelende inspiratie en concrete tips!..." TOT DONDERDAG... OF TOT OVER ENKELE MAANDEN? Zonnige groeten, Zomer Zonder Vliegen en Veerle Colle

OPINIE
de-droom-van-de-ramptoerist

De droom van de ramptoerist

"Het is de droom van iedere toerist: foto’s maken van beroemde bouwwerken, pittoreske pleinen of sfeervolle steegjes zonder dat er mensen te zien zijn. Maar door het almaar toenemende massatoerisme is dat tegenwoordig vrijwel onmogelijk. De Spaanse Trappen in Rome, de Karelsbrug in Praag, het Rode Plein in Moskou, de Taj Mahal in Agra of de Sagrada Família in Barcelona – van vroeg tot laat staan er vrijwel altijd mensen hinderlijk in de weg. In het voorjaar van 2020 was het, vanwege het zich wereldwijd verspreidende coronavirus, ineens wel mogelijk om overal lege pleinen, onbemensde gebouwen en verlaten straten te fotograferen. Het kon, maar het mocht niet. Een reisverbod maakte dat voor de gewone toerist onmogelijk. Beroepsfotografen grepen hun kans en deden wat iedereen graag wil. Hun markantste foto’s van onwezenlijk verlaten straten, stegen, pleinen en gebouwen zijn hier bijeengebracht. Om blijvend te kunnen genieten van de onwezenlijke schoonheid van de toeristenloze leegte." Zo staat het op de achterflap van het fotoboek 'Verlaten Straten', samengesteld door de Nederlandse historicus Han Van Bree. Of het echt de droom is van iedere toerist om helemaal alleen op al die beroemde plekken te zijn, daar zijn we nog niet zo zeker van. Is met het massatoerisme niet het omgekeerde aan de hand? Kiezen we als adepten van het massatoerisme net niet voor reisbestemmingen waarvan we weten dat er al heel veel andere toeristen zijn? Tot nader order lijken veel mensen het massatoerisme toch vooral gezellig te vinden en we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de doorsnee toerist andere toeristen als hinderlijk ervaart. Als we mensen willen overtuigen om voor alternatieven te kiezen, kunnen we dat argument alvast niet altijd gebruiken.  Het klopt natuurlijk wel dat we al sinds mensenheugenis gefascineerd zijn geweest door de vraag hoe de wereld er zou uitzien zonder ons, door de uitbraak van een virus of elke andere mogelijke ramp - denk maar aan de vele films en boeken over dit thema. In de lockdowntijd leefden we eindelijk een beetje als in een film. Ook in de stad moet  er ruimte en tijd zijn voor stilte en verlatenheid, maar kunnen we wel zomaar vrijblijvend genieten van de onwezenlijke schoonheid van de toeristenloze leegte, zoals 'Verlaten Straten' het noemt? De coronacrisis is voor veel inwoners van steden die leven van het toerisme een drama. Is dat genieten van lege straten dan ook niet gewoon een vorm van ramptoerisme of ongepaste fascinatie?  Het massatoerisme joeg een groot deel van de vroegere bevolking weg uit een aantal steden, naar de stadsrand of de periferie. in de feiten zijn de huizen, het patrimonium en de voorzieningen steeds meer tourists-only. De coronacrisis toonde hoe de Ramblas in Barcelona of de Taj Mahal in Agra eruit zien zonder toeristen. Dat er ook gewoon mensen in Barcelona wonen, lijkt 'Verlaten Straten' bijna te vergeten. Laat de gezellige drukte en grootstedelijke energie in Barcelona dus maar snel terugkomen. De minder voor de hand liggende maar prikkelende vraag daarbij hoe de Ramblas eruit zou zien vol met Barcelonezen en toeristen uit pakweg Gerona, Lleida en Tarragona, is dat niet de vraag die er écht toe doet?   'Verlaten Straten' van Han van Bree is uitgegeven bij Spectrum

INSPIRATIE
zomer-met-vliegen-vs-zomer-zonder-vliegen

Zomer Met Vliegen vs. Zomer Zonder Vliegen

❌✈️ Vliegreisvrije alternatieven voor je bucketlijstreis in 2021? Neem eens een kijkje in de reisgids van onze Nederlandse collega-campagnevoerders van Natuur en Milieu - met dertien bestemmingen in ons eigen continent, die qua wow-factor in niets moeten onderdoen voor hun tweelingbroertjes en -zusjes overzee 👯‍♀️👬! Al ligt China eigenlijk niet echt overzee - behalve over de Zwarte Zee en de Kaspische Zee misschien, maar goed!  Je vindt de reisgids van Natuur en Milieu via deze link. 

Zomerse groeten zonder vliegen

Veelgestelde vragen

1

Hoe slecht is vliegen voor het klimaat?

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.


Lees meer
2

Wat is het aandeel van de luchtvaart in de totale klimaatproblematiek?

De luchtvaart staat garant voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies (broeikasgassen), maar dat cijfer vertelt slechts een deel van het verhaal. Met de overige klimaateffecten – in de eerste plaats de vorming van condensatiestrepen en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer 5 procent van het totale plaatje. Het aandeel van de luchtvaart wordt bovendien steeds belangrijker en zal meer dan 20 % van de totale mondiale uitstoot uitmaken in 2050 - volgens sommige prognoses zelfs bijna 40 %.


Lees meer
3

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een vliegreis berekend?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Een vliegtuig heeft al snel enkele duizenden liter kerosine mee aan boord. Per liter kerosine wordt bij de verbrandingsreactie ongeveer 2,5 kilogram CO2 en 1 kilogram waterdamp gevormd. Naast CO2 zijn er ook minimale fracties van andere broeikasgassen (bijvoorbeeld CO). De totale uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt steeds uitgedrukt in totaal aantal CO2-equivalenten (CO2e), waarmee kan uitgedrukt worden hoeveel een broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van onze planeet, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.


Lees meer

Zomer Zonder Vliegen op jouw evenement of in jouw klas?

Een inspirerende presentatie over reizen zonder vliegtuig, een interactieve workshop op maat, een debatavond, een infostand? Het kan allemaal, stuur ons vrijblijvend een mailtje voor meer info en we bekijken samen verder wat de mogelijkheden zijn!