ZOMER ZONDER VLIEGEN

De zomer van je leven

Meedoen?

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen en je wil uitdagen de alternatieven te herontdekken.

Met de trein, bus, boot, te voet of met de fiets, dicht bij huis of iets verder weg, wat kies jij? Laat aan iedereen weten dat ook jij gaat voor een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven!

2250 12
Update campagne 2021 Update campagne 2021
Artboard Created with Sketch. mensen deden mee in 2019 vliegtuigen bleven aan de grond

Blog

NIEUWS & INFO
totale-klimaatimpact-luchtvaart-aanpakken-nu

Klimaatimpact van de luchtvaart: meer dan CO2 alleen

PERSBERICHT - 33 organisaties dringen er in open brief bij de EU op aan om onverkort de volledige klimaatimpact van de luchtvaart aan te pakken Nieuwe studie in opdracht van de Europese Commissie onderstreept dat de klimaatimpact van de luchtvaart veel erger is dan algemeen wordt beweerd. Desondanks onderneemt de Europese Commissie vooralsnog geen substantiële onmiddellijke actie. Campagnevoerders eisen een duurzame vermindering van de luchtvaart en een rechtvaardige klimaattransitie. Wenen / Gent, 3 december 2020 - Vandaag hebben 33 klimaat- en burgerorganisaties vanuit de hele wereld en verenigd in het Stay Grounded Network een open brief verstuurd naar de drie voorzitters van respectievelijk de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement. Zomer Zonder Vliegen is medeondertekenaar van de brief. In de open brief dringen de organisaties erop aan om geen tijd te verspillen in de strijd om klimaatschadelijke emissies door de luchtvaart te verminderen. De brief kwam er na een recente studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, die aantoont dat de totale klimaatimpact van de luchtvaart driemaal groter is dan de klimaatimpact enkel en alleen ten gevolge van de CO2-uitstoot van vliegverkeer. De ondertekenende organisaties, waaronder - naast Stay Grounded en Zomer Zonder Vliegen - Greenpeace, CAN Europe en Transport & Environment, vragen onmiddellijke politieke actie om de totale klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen. De meest effectieve en snelste manier om dat te doen, is ervoor zorgen dat het aantal vliegreizen wordt verminderd en niet terugkeert naar het pre-COVID-niveau. De studie van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) erkent dat de emissies van niet-broeikasgassen, in hoofdzaak condenssporen en NOx, de totale klimaatimpact van de luchtvaart - met andere woorden het totale opwarmingseffect door de luchtvaart - met een factor drie vergroten.  “Deze studie onderstreept waar wij al langer op wijzen: het vliegverkeer is drie keer slechter voor het klimaat dan tot nu toe meestal werd aangenomen of beweerd. De Europese Unie moet nu actie ondernemen en de volledige klimaatimpact van het luchtverkeer in rekening brengen bij de bepaling van het beleid! De luchtvaart mag niet met dure en klimaatonrechtvaardige steun worden teruggebracht naar het pre-pandemische niveau ”, zegt Magdalena Heuwieser, woordvoerder van Stay Grounded, een wereldwijd netwerk van 170 organisaties dat streeft naar een klimaatvriendelijk transportsysteem en waar Zomer Zonder Vliegen ook toe behoort. "Het is zorgwekkend dat de Europese Commissie in haar rapport aan het Parlement en de Raad de urgentie die van de wetenschappelijke studie uitgaat, grotendeels naast zich neerlegt en de nodige maatregelen uitstelt. Maatregelen moeten niet binnen vijf tot acht jaar worden genomen, zoals de Commissie voorstelt, maar vandaag! ", vult Toby Lauwerier van Zomer Zonder Vliegen aan. Op 9 december zal de Europese Commissie een strategie voor “slimme en duurzame mobiliteit” publiceren. De 33 organisaties eisen dat effectieve maatregelen om de totale klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen in deze strategie worden opgenomen. In hun open brief brief vragen de ondertekenaars dat de volgende drie stappen genomen worden: Er moeten maatregelen worden genomen om zowel het aantal vluchten binnen de EU als het aantal internationale vluchten te verminderen. Korteafstandsvluchten moeten worden verboden als er een alternatief voorhanden is, en er moet een halt geroepen worden aan de bouw en de uitbreiding van luchthavens. Ook alle subsidies en steunmaatregelen aan luchtvaartmaatschappijen en luchthavens moeten stoppen, inclusief de belastingvrijstellingen op tickets en brandstof. Tot nu toe werden steunmaatregelen aan de luchtvaarindustrie verleend zonder dat die gekoppeld werden aan strenge klimaatinspanningen. In de plaats daarvan moeten herstelpakketten een rechtvaardig transitieproces voor de werknemers financieren, met investeringen voor alternatieven zoals treinreizen en schepen met hernieuwbare energie, dat alles met het oog op een duurzaam transportsysteem. Niet-CO2-effecten moeten volledig in rekening gebracht worden door de EU en de lidstaten. Vanuit dat principe moet in elke emissierapportage en inventarisatie de hoeveelheid CO2 die door vliegtuigen wordt uitgestoten, worden verdrievoudigd. Er moet onverkort gestreefd worden naar manieren om de niet-CO2-effecten te verminderen, bijvoorbeeld door het vermijden van condenssporen. Het beleid van de EU rond de regulering van niet-CO2-effecten moet duidelijk en transparant zijn. De technologische keuzes die de industrie vandaag maakt op het vlak van technologie en gebruikte brandstoffen zullen ook op langere termijn impact hebben: De open brief is ondertekend door: Stay Grounded, Greenpeace, CAN Europe (Climate Action Network), Transport & Environment, Carbon Market Watch, Germanwatch, Ecologistas en Acción, Milieu Defensie, Réseau Action Climat, NOAH – Friends of the Earth Denmark, UECNA (European Union Against Aircraft Nuisance), UFCNA (Union Francaise Contre les Nuisance des Aéronefs), Robin Wood, Zaļā brīvība, Schipholwatch, Am Boden bleiben, Aterra, Periskop, Umanotera, Erasmus by Train, Protect Our Winters Europe, Global Anti-Aerotropolis Movement, Airport Watch, Zomer Zonder Vliegen, BAW Fluglaermschutz Hamburg und Schleswig-Holstein, Safe Landing, AbibiNsroma Foundation, Alofa Tuvalu, cBalance solutions hub, 350 Seattle, Flight Free Australia, Flight Free Germany, Coordination of Indigenous Peoples and Organisations Eastern Mexico State CPOOEM Perscontact:  Zomer Zonder Vliegen: Toby Lauwerier, toby@zomerzondervliegen.be, 0032/495702077 Stay Grounded: Magdalena Heuwieser, press@stay-grounded.org, 0043/6503773102

OPINIE
de-droom-van-de-ramptoerist

De droom van de ramptoerist

"Het is de droom van iedere toerist: foto’s maken van beroemde bouwwerken, pittoreske pleinen of sfeervolle steegjes zonder dat er mensen te zien zijn. Maar door het almaar toenemende massatoerisme is dat tegenwoordig vrijwel onmogelijk. De Spaanse Trappen in Rome, de Karelsbrug in Praag, het Rode Plein in Moskou, de Taj Mahal in Agra of de Sagrada Família in Barcelona – van vroeg tot laat staan er vrijwel altijd mensen hinderlijk in de weg. In het voorjaar van 2020 was het, vanwege het zich wereldwijd verspreidende coronavirus, ineens wel mogelijk om overal lege pleinen, onbemensde gebouwen en verlaten straten te fotograferen. Het kon, maar het mocht niet. Een reisverbod maakte dat voor de gewone toerist onmogelijk. Beroepsfotografen grepen hun kans en deden wat iedereen graag wil. Hun markantste foto’s van onwezenlijk verlaten straten, stegen, pleinen en gebouwen zijn hier bijeengebracht. Om blijvend te kunnen genieten van de onwezenlijke schoonheid van de toeristenloze leegte." Zo staat het op de achterflap van het fotoboek 'Verlaten Straten', samengesteld door de Nederlandse historicus Han Van Bree. Of het echt de droom is van iedere toerist om helemaal alleen op al die beroemde plekken te zijn, daar zijn we nog niet zo zeker van. Is met het massatoerisme niet het omgekeerde aan de hand? Kiezen we als adepten van het massatoerisme net niet voor reisbestemmingen waarvan we weten dat er al heel veel andere toeristen zijn? Tot nader order lijken veel mensen het massatoerisme toch vooral gezellig te vinden en we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de doorsnee toerist andere toeristen als hinderlijk ervaart. Als we mensen willen overtuigen om voor alternatieven te kiezen, kunnen we dat argument alvast niet altijd gebruiken.  Het klopt natuurlijk wel dat we al sinds mensenheugenis gefascineerd zijn geweest door de vraag hoe de wereld er zou uitzien zonder ons, door de uitbraak van een virus of elke andere mogelijke ramp - denk maar aan de vele films en boeken over dit thema. In de lockdowntijd leefden we eindelijk een beetje als in een film. Ook in de stad moet  er ruimte en tijd zijn voor stilte en verlatenheid, maar kunnen we wel zomaar vrijblijvend genieten van de onwezenlijke schoonheid van de toeristenloze leegte, zoals 'Verlaten Straten' het noemt? De coronacrisis is voor veel inwoners van steden die leven van het toerisme een drama. Is dat genieten van lege straten dan ook niet gewoon een vorm van ramptoerisme of ongepaste fascinatie?  Het massatoerisme joeg een groot deel van de vroegere bevolking weg uit een aantal steden, naar de stadsrand of de periferie. in de feiten zijn de huizen, het patrimonium en de voorzieningen steeds meer tourists-only. De coronacrisis toonde hoe de Ramblas in Barcelona of de Taj Mahal in Agra eruit zien zonder toeristen. Dat er ook gewoon mensen in Barcelona wonen, lijkt 'Verlaten Straten' bijna te vergeten. Laat de gezellige drukte en grootstedelijke energie in Barcelona dus maar snel terugkomen. De minder voor de hand liggende maar prikkelende vraag daarbij hoe de Ramblas eruit zou zien vol met Barcelonezen en toeristen uit pakweg Gerona, Lleida en Tarragona, is dat niet de vraag die er écht toe doet?   'Verlaten Straten' van Han van Bree is uitgegeven bij Spectrum

INSPIRATIE
zomer-met-vliegen-vs-zomer-zonder-vliegen

Zomer Met Vliegen vs. Zomer Zonder Vliegen

❌✈️ Vliegreisvrije alternatieven voor je bucketlijstreis in 2021? Neem eens een kijkje in de reisgids van onze Nederlandse collega-campagnevoerders van Natuur en Milieu - met dertien bestemmingen in ons eigen continent, die qua wow-factor in niets moeten onderdoen voor hun tweelingbroertjes en -zusjes overzee 👯‍♀️👬! Al ligt China eigenlijk niet echt overzee - behalve over de Zwarte Zee en de Kaspische Zee misschien, maar goed!  Je vindt de reisgids van Natuur en Milieu via deze link. 

Zomerse groeten zonder vliegen

Veelgestelde vragen

1

Hoe slecht is vliegen voor het klimaat?

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.


Lees meer
2

Wat is het aandeel van de luchtvaart in de totale klimaatproblematiek?

De luchtvaart staat garant voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies (broeikasgassen), maar dat cijfer vertelt slechts een deel van het verhaal. Met de overige klimaateffecten – in de eerste plaats de vorming van condensatiestrepen en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer 5 procent van het totale plaatje. Het aandeel van de luchtvaart wordt bovendien steeds belangrijker en zal meer dan 20 % van de totale mondiale uitstoot uitmaken in 2050 - volgens sommige prognoses zelfs bijna 40 %.


Lees meer
3

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een vliegreis berekend?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Een vliegtuig heeft al snel enkele duizenden liter kerosine mee aan boord. Per liter kerosine wordt bij de verbrandingsreactie ongeveer 2,5 kilogram CO2 en 1 kilogram waterdamp gevormd. Naast CO2 zijn er ook minimale fracties van andere broeikasgassen (bijvoorbeeld CO). De totale uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt steeds uitgedrukt in totaal aantal CO2-equivalenten (CO2e), waarmee kan uitgedrukt worden hoeveel een broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van onze planeet, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.


Lees meer

Zomer Zonder Vliegen op jouw evenement of in jouw klas?

Een inspirerende presentatie over reizen zonder vliegtuig, een interactieve workshop op maat, een debatavond, een infostand? Het kan allemaal, stuur ons vrijblijvend een mailtje voor meer info en we bekijken samen verder wat de mogelijkheden zijn!