ZOMER ZONDER VLIEGEN

De zomer van je leven

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen en je wil uitdagen de alternatieven te herontdekken.

Met de trein, bus, boot, te voet of met de fiets, dicht bij huis of iets verder weg, wat kies jij? Laat aan iedereen weten dat ook jij gaat voor een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven!

DIENSTMEDEDELING: Zomer Zonder Vliegen is eind 2021 definitief geland. Onze site blijft wel nog even online, maar er wordt niet meer geupdatet! Meer info over de landing hier.

2250 12
Update campagne 2021 Update campagne 2021
Artboard Created with Sketch. mensen deden mee in 2019-2020 vliegtuigen bleven aan de grond

Blog

NIEUWS & INFO
zomer-zonder-vliegen-is-geland

Zomer Zonder Vliegen is geland!

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is het officieel: Zomer Zonder Vliegen houdt op te bestaan. We lanceerden de campagne in het voorjaar van 2018 en bijna drie jaar lang liep Zomer Zonder Vliegen als een trein.  We informeerden en inspireerden (of dat probeerden we toch), we trokken met ons verhaal ook naar de spreekwoordelijke parochiezaal of universiteitsaula, we schreven vlammende opinies, en ook al eens even vlammende brieven naar een minister, we kwamen de straat op en als dat niet in grote groep mocht, werden we geholpen door massa's kleine gele vriendjes aan Brussels Airport  of gingen we in virtual reality. We netwerkten, deden al eens iets leuks met bevriende organisaties, knutselden vogelhuisjes, enfin, we deden vanalles! In alle bescheidenheid, we veroverden ons plaatsje in het klimaatdebat en onze stem werd gehoord. Maar eerlijk gezegd, ergens halfweg de tweede coronagolf (het kan ook de derde of de zevende geweest zijn) begon de motor een beetje te sputteren. Door de verschillende coronalockdowns kelderde wereldwijd het vliegverkeer, maar toch konden we geen gat in de lucht springen. Of na corona alles anders zou worden, dat viel nog te bezien. Corona is sowieso helemaal niet de reden dat we Zomer Zonder Vliegen aan de grond zetten. In ons klein groepje vrijwilligers deelden we gewoon het gevoel dat ons verhaal verteld was, dat we onszelf te veel zouden beginnen herhalen. De uitdaging was er ook een beetje uit.  Maar dat vinden we helemaal ok, we kijken met een heel goed gevoel terug op wat we gerealiseerd hebben, op het verhaal dat we geschreven hebben. We hebben een steen verlegd in de rivier, of misschien een zandkorrel, zelfs in dat laatste geval was het al meer dan de moeite. Een zomer zonder vliegen, de zomer van je leven: dat was de baseline van onze campagne sinds het prille begin. Die campagne stopt misschien wel, het blijft wat ons betreft wel de baseline van de zomer van 2022, en van alle zomers daarna. Ons pleidooi voor anders reizen – trager, bewuster en ja, soms ook minder ver is en blijft springlevender dan ooit en we hopen dat het verder wordt uitgedragen, door wie dan ook of onder welke vorm dan ook. We hopen dat de komende jaren meer en meer mensen ook oren hebben naar dat pleidooi en tot slot hopen we dat klimaatrechtvaardige luchtvaart, binnen de grenzen van een leefbare planeet, hoog op de agenda blijft staan van beleidsmakers wereldwijd.  We sturen een welgemeende dankjewel aan iedereen die ons van dichtbij of veraf volgde, like-te, tagde, deelde of re-tweette, aan iedereen die ons vragen, opmerkingen of feedback stuurde of op één of andere manier een bijdrage deed aan de campagne, aan iedere vrijwilliger of medewerker van de organisaties met wie we samenwerkten. Tot slot, speciale hulde aan iedereen die net als ons vindt dat vliegen vooral voor vogels is en koos voor een zomer zonder vliegen, en dat ook in de toekomst zal blijven doen! Tot ergens onderweg! PS: onze website en facebook blijven nog een hele tijd update-loos online staan. De verhalen over de romantiek van de nachttrein, het avontuur te voet of op de fiets, de magie van de veerboot, het ontdekken van een paradijselijke plek dicht bij huis, het trage reizen: dat is toch allemaal tijdloos hé! PS2: Zomer Zonder Vliegen is dan misschien wel geland, we blijven ons roeren voor een gezonder klimaat en minder CO2-uitstoot. Nieuwe gascentrales bouwen zijn in die zin geen goed idee, een BARSLECHT idee eigenlijk! 

OPINIE
de-droom-van-de-ramptoerist

De droom van de ramptoerist

"Het is de droom van iedere toerist: foto’s maken van beroemde bouwwerken, pittoreske pleinen of sfeervolle steegjes zonder dat er mensen te zien zijn. Maar door het almaar toenemende massatoerisme is dat tegenwoordig vrijwel onmogelijk. De Spaanse Trappen in Rome, de Karelsbrug in Praag, het Rode Plein in Moskou, de Taj Mahal in Agra of de Sagrada Família in Barcelona – van vroeg tot laat staan er vrijwel altijd mensen hinderlijk in de weg. In het voorjaar van 2020 was het, vanwege het zich wereldwijd verspreidende coronavirus, ineens wel mogelijk om overal lege pleinen, onbemensde gebouwen en verlaten straten te fotograferen. Het kon, maar het mocht niet. Een reisverbod maakte dat voor de gewone toerist onmogelijk. Beroepsfotografen grepen hun kans en deden wat iedereen graag wil. Hun markantste foto’s van onwezenlijk verlaten straten, stegen, pleinen en gebouwen zijn hier bijeengebracht. Om blijvend te kunnen genieten van de onwezenlijke schoonheid van de toeristenloze leegte." Zo staat het op de achterflap van het fotoboek 'Verlaten Straten', samengesteld door de Nederlandse historicus Han Van Bree. Of het echt de droom is van iedere toerist om helemaal alleen op al die beroemde plekken te zijn, daar zijn we nog niet zo zeker van. Is met het massatoerisme niet het omgekeerde aan de hand? Kiezen we als adepten van het massatoerisme net niet voor reisbestemmingen waarvan we weten dat er al heel veel andere toeristen zijn? Tot nader order lijken veel mensen het massatoerisme toch vooral gezellig te vinden en we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de doorsnee toerist andere toeristen als hinderlijk ervaart. Als we mensen willen overtuigen om voor alternatieven te kiezen, kunnen we dat argument alvast niet altijd gebruiken.  Het klopt natuurlijk wel dat we al sinds mensenheugenis gefascineerd zijn geweest door de vraag hoe de wereld er zou uitzien zonder ons, door de uitbraak van een virus of elke andere mogelijke ramp - denk maar aan de vele films en boeken over dit thema. In de lockdowntijd leefden we eindelijk een beetje als in een film. Ook in de stad moet  er ruimte en tijd zijn voor stilte en verlatenheid, maar kunnen we wel zomaar vrijblijvend genieten van de onwezenlijke schoonheid van de toeristenloze leegte, zoals 'Verlaten Straten' het noemt? De coronacrisis is voor veel inwoners van steden die leven van het toerisme een drama. Is dat genieten van lege straten dan ook niet gewoon een vorm van ramptoerisme of ongepaste fascinatie?  Het massatoerisme joeg een groot deel van de vroegere bevolking weg uit een aantal steden, naar de stadsrand of de periferie. in de feiten zijn de huizen, het patrimonium en de voorzieningen steeds meer tourists-only. De coronacrisis toonde hoe de Ramblas in Barcelona of de Taj Mahal in Agra eruit zien zonder toeristen. Dat er ook gewoon mensen in Barcelona wonen, lijkt 'Verlaten Straten' bijna te vergeten. Laat de gezellige drukte en grootstedelijke energie in Barcelona dus maar snel terugkomen. De minder voor de hand liggende maar prikkelende vraag daarbij hoe de Ramblas eruit zou zien vol met Barcelonezen en toeristen uit pakweg Gerona, Lleida en Tarragona, is dat niet de vraag die er écht toe doet?   'Verlaten Straten' van Han van Bree is uitgegeven bij Spectrum

INSPIRATIE
zomer-met-vliegen-vs-zomer-zonder-vliegen

Zomer Met Vliegen vs. Zomer Zonder Vliegen

❌✈️ Vliegreisvrije alternatieven voor je bucketlijstreis in 2021? Neem eens een kijkje in de reisgids van onze Nederlandse collega-campagnevoerders van Natuur en Milieu - met dertien bestemmingen in ons eigen continent, die qua wow-factor in niets moeten onderdoen voor hun tweelingbroertjes en -zusjes overzee 👯‍♀️👬! Al ligt China eigenlijk niet echt overzee - behalve over de Zwarte Zee en de Kaspische Zee misschien, maar goed!  Je vindt de reisgids van Natuur en Milieu via deze link. 

Zomerse groeten zonder vliegen

Veelgestelde vragen

1

Hoe slecht is vliegen voor het klimaat?

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen.


Lees meer
2

Wat is het aandeel van de luchtvaart in de totale klimaatproblematiek?

De luchtvaart staat garant voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies (broeikasgassen), maar dat cijfer vertelt slechts een deel van het verhaal. Met de overige klimaateffecten – in de eerste plaats de vorming van condensatiestrepen en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer 5 procent van het totale plaatje. Het aandeel van de luchtvaart wordt bovendien steeds belangrijker en zal meer dan 20 % van de totale mondiale uitstoot uitmaken in 2050 - volgens sommige prognoses zelfs bijna 40 %.


Lees meer
3

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een vliegreis berekend?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Een vliegtuig heeft al snel enkele duizenden liter kerosine mee aan boord. Per liter kerosine wordt bij de verbrandingsreactie ongeveer 2,5 kilogram CO2 en 1 kilogram waterdamp gevormd. Naast CO2 zijn er ook minimale fracties van andere broeikasgassen (bijvoorbeeld CO). De totale uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt steeds uitgedrukt in totaal aantal CO2-equivalenten (CO2e), waarmee kan uitgedrukt worden hoeveel een broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van onze planeet, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.


Lees meer

Zomer Zonder Vliegen op jouw evenement of in jouw klas?

Een inspirerende presentatie over reizen zonder vliegtuig, een interactieve workshop op maat, een debatavond, een infostand? Het kan allemaal, stuur ons vrijblijvend een mailtje voor meer info en we bekijken samen verder wat de mogelijkheden zijn!