11 June 2020

Heimwee naar Zuhal

door Toby (Zomer Zonder Vliegen)
Opinie
11 June 2020

Heimwee naar Zuhal

door Toby (Zomer Zonder Vliegen)

Of: luchtvaartactivisme in corona-exittijden

Minister Lydia Peeters vliegt van Brussel naar Antwerpen.” We kunnen als luchtvaartactivisten bijna niet anders dan reageren, maar hoeveel woorden willen we zonder er zelf niet ongelukkig van te worden eigenlijk nog vuil maken aan wat Peeters dinsdag presteerde? 

Zuhal Demir planepoolde vorig naar Madrid, daar konden we nog enigszins meewarig om lachen - niet in het minst omdat we dachten dat we met dat neologisme van het zevende knoopsgat het gekste wel zouden gehad hebben. Helaas, goed zes maanden, een eerstegolfscoronacrisis en een mondiale aardbeving in de luchtvaart later kunnen we ons bij de demarche van Peeters enkel nog hopeloos cynisch voelen. Is Peeters oprecht overtuigd dat privéjets en alles wat daarbij hoort deel uitmaken van het duurzame mobiliteitsverhaal dat ze zegt mee te willen schrijven? We willen het echt geloven, maar hoe rijm je dan in godsnaam haar oprechtheid met die van ons? Mission Impossible. Het water is veel te diep, en dat gevoel hadden we helaas al vaker.

De hele eerste coronagolf lang debatteerden we met z’n allen over welke richting het met de wereld post-corona zou moeten uitgaan. We hadden echt niet verwacht dat de wereld postcorona er plotsklaps zoveel anders zou uitzien dan in de precoronatijden. Maar je als minister van Mobiliteit zo schaamteloos voor de kar laten spannen van een zakenluchtvaartbedrijf dat na corona onder andere ook party-vluchten naar Ibiza gaat aanbieden? En en passant aankondigen dat de overheid nog maar eens geld gaat pompen in de al jaren zwaar verlieslatende regionale luchthavens? Dat het verlangen naar de status quo en het geloof in de oude wereld met haar achterhaalde economische modellen zo pijnlijk potsierlijk zou zijn, dát had ik echt niet zien aankomen. Ik ben naïever dan ik dacht. 

De laatste twee weken was er wat meer radiostilte dan anders vanuit het Zomer Zonder Vliegen-kamp - en dat net in een periode dat de luchtvaartsector wereldwijd miljarden euro overheidssteun bijeenschraapte, zonder daar in de meeste gevallen verder veel sociale en klimaatengagementen aan te willen verbinden. Moesten we niet net nu veel lawaai maken? Wat mij persoonlijk betreft: het was helaas niet alleen Lydia Peeters gisteren die het cynisme de overhand liet halen, het cynisme sluimerde al enkele weken. En laat nu net cynisme wel een heel slechte drijfveer zijn voor engagement - dan zwijg ik liever. Of ga ik lopen. 

Maar eens het cynisme voorbij is zwijgen geen optie. Zeker niet als je ook iets te vertellen hebt - geloof in jezelf. We zijn nog lang niet uitverteld. Achter de schermen werkten we verder aan de nabije en iets verdere toekomst van Zomer Zonder Vliegen en onze campagne. Op 15 juni gaan de meeste Europese grenzen open, een algemene zomer zonder vliegen lijkt het niet te worden, wij zijn in ieder geval wel klaar voor die van ons. En wat betreft die heimwee naar Zuhal, daar raken we wel snel weer vanaf!

Meer weten over de zin en onzin van regionale luchthavens en de steun die zij krijgen? Lees hier het persbericht van Bond Beter Leefmilieu, zij vragen een audit van het rekenhof over de luchthavens van Deurne en Oostende. Dát vragen wij ook!

Die keer toen Zuhal ging planepoolen...