15 July 2020

Het leed is geleden - een doordenker

door Zomer Zonder Vliegen (Gast)
Opinie
15 July 2020

Het leed is geleden - een doordenker

door Zomer Zonder Vliegen (Gast)

Het leed is geleden, de examens zijn achter de rug. Binnen enkele zomerse weken is ook de herinnering aan het vak Politiek & Beleid Analyse voor de studenten Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool helemaal vervaagd. Tenzij... ze een luchthaven binnenstappen.

Misschien denken zij dan wel even terug aan die opdracht waarmee het vak in februari begon: “Jullie vertrekken volgende week vanuit Gent naar Barcelona. Zoek op voor auto/bus/trein/vliegtuig wat dat zou kosten, hoelang de reistijd is en welke uitstoot dit veroorzaakt”.

Misschien denken zij dan wel even terug aan die stelling over vliegschaamte die hen voor de voeten geworpen werd. Of aan de vraag die daarna op hun bord belandde: “Moet vliegen zwaarder belast worden om het klimaat te redden?”.

Misschien denken zij zelfs even terug aan de analyses die ze maakten over het Klimaatakkoord van Parijs, het Europese Emission Trading System (EU-ETS) of CORSIA. Of aan de standpunten die ze opzochten, van de Europese Commissie en Frans Timmermans, van de ICAO, de BBL of Brussels Airport, van Youth for Climate of … Zomer zonder Vliegen.

Misschien, wie weet, had ik dit blogberichtje beter anders begonnen.

Het leed is geleden, de examens zijn achter de rug. Binnen enkele zomerse weken is ook de herinnering aan het vak Politiek & Beleid Analyse voor de studenten Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool helemaal vervaagd. Tenzij ze … een treinstation binnenstappen. Misschien denken ze dan wel even terug aan die opdracht over een trip naar Barcelona.


Dit was een gastbijdrage van Peter Cristiaensen, docent aan de Arteveldehogeschool  'Politiek en beleid, analyse' voor de tweedejaars bachelors Sociaal Werk (Arteveldehogeschool). In het vak ontleden de studenten een politieke kwestie: de historiek en achtergrond, de politieke en maatschappelijke actoren die in het debat hun stem verheffen en de 'machtsmiddelen' die zij ter beschikking hebben.  Als toekomstige sociaal werkers zullen de studenten immers in staat moeten zijn om sociale ongelijkheid politiek en structureel te ontleden. 

Naast usual suspects als Frans Timmermans (Europees commissaris voor de Green Deal), Mark Descheemaecker (oa. voorzitter van Brussels Airport) kwamen ook Stay Grounded en Zomer Zonder Vliegen regelmatig aan bod!