22 July 2020

Milieubeweging: “Blanco cheque Brussels Airlines negeert klimaatcrisis”

door Zomer Zonder Vliegen
Nieuws & Info
22 July 2020

Milieubeweging: “Blanco cheque Brussels Airlines negeert klimaatcrisis”

door Zomer Zonder Vliegen

PERSBERICHT: Milieuorganisaties Zomer Zonder Vliegen, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie reageren op de deal tussen de federale overheid en Brussels Airlines.

De luchtvaart is een probleemkind in het aanpakken van de klimaatcrisis. Het is de sector met de sterkst stijgende uitstoot van broeikasgassen. Maar wij begrijpen dat de federale overheid Brussels Airlines wil steunen en vandaag jobs wil redden. Toch mag overheidssteun geen blanco cheque met belastinggeld worden. 

Daarom is het onbegrijpelijk dat aan deze deal geen eerlijke hervorming van de fiscaliteit – in verhouding met de milieu-impact van de sector -, klimaatdoelstellingen en sociale voorwaarden die naam waardig lijken gekoppeld te zijn. Dat geeft weinig garanties dat overheidsgeld voornamelijk wordt ingezet om werknemers en het klimaat te beschermen. Want Brussels Airlines wordt vooralsnog niet opgelegd zich te engageren tot een klimaatplan dat in lijn is met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Een vergroening van de vloot is positief maar ook maar een druppel op een hete plaat zonder maatregelen om het aantal vluchten in te perken. De federale overheid doet helaas zelfs het tegendeel door garanties op groei te eisen.

De milieubeweging verwacht de komende weken en maanden alsnog afspraken tussen Brussels Airlines en de overheid met betrekking tot taxatie en klimaat , aangezien de crisis nog een tijd zal aanhouden. We geven hiervoor graag onze input. Wij verwachten ook dat ons land op Europees niveau mee pleit voor afspraken om de hele sector in de nabije toekomst geloofwaardige klimaateisen op te leggen en eerlijk belastingen te laten betalen.

Contact: 

Greenpeace: persdienst, bpress@greenpeace.org,  0496 26 31 91

Zomer Zonder Vliegen: Toby Lauwerier, toby@zomerzondervliegen.be,  0495 70 20 77

(foto boven: Greenpeace)