21 May 2019

Oproep: steun het Europees burgerinitiatief kerosinebelasting!

door Zomer Zonder Vliegen
Nieuws & Info
21 May 2019

Oproep: steun het Europees burgerinitiatief kerosinebelasting!

door Zomer Zonder Vliegen

Zomer Zonder Vliegen steunt het ECI (European Citizen’s Initiative) van een groep studenten uit heel Europa, dat oproept om een einde te maken aan de belastingvrijstellingen voor de luchtvaart… Call to action! Heel concreet: als minimum één miljoen handtekeningen verzameld worden binnen de 12 maanden, is de Europese Commissie verplicht een voorstel te doen aan alle lidstaten mbt. de invoer van een kerosinetax. Je kan de oproep hier ondertekenen:

https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative

Meer info over het initiatief en de intiatiefnemers vind je op de website: https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/

 

Vliegtax, vliegtuigtax, kerosinetax, tickettax… what’s in a name? 


  • Fact: vliegen is zo goed als onbelast. Zero, nada, noppes: passagiers betalen geen BTW of andere tickettax en de luchtvaartmaatschappijen betalen geen brandstoftaksen. 
  • Allez, dan: sinds 2012 maken continentale Europese vluchten wel deel uit van het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS). In de praktijk is de impact van het ETS-systeem op de Europese luchtvaartsector minimaal. Door een groot overaanbod aan emissierechten en omdat een groot deel van emissierechten zomaar gratis werd uitgedeeld, is de prijs voor één ton CO2-krediet lange tijd erg laag geweest. In 2017 spendeerden luchtvaartmaatschappijen slechts 0,3% van hun totale werkingsmiddelen aan de aankoop van emissierechten. Meer recent is besloten om het structurele overschot aan emissierechten aan te pakken, waardoor de prijs sinds vorig jaar geklommen is richting 20 euro per ton CO2. Desondanks zal de luchtvaartsector ook in de toekomst een groot deel van haar emissierechten gratis blijven ontvangen.
  • Een tickettaks of BTW-heffing op tickets zorgt enkel voor een extra kost voor de passagiers. Daarom stelt het Europees Burgerinitiatief zelf een kerosinetax voor, omdat enkel op die manier luchtvaartmaatschappijen zullen gestimuleerd worden om hun kerosineverbruik te verminderen. 
  •  Het Burgerinitiatief stelt ook voor om de kerosinebelasting regressief te maken: hoe korter de vlucht, hoe hoger de belasting per liter brandstof. Hoe korter de vlucht, hoe meer alternatieven immers voorhanden zijn. 
  • En Zomer Zonder Vliegen?  Vliegtaks, kerosinetax, tickettax: voor ons het volledige menugraag – inclusief een effectiever en écht klimaatrechtvaardig Europees Emissiehandelssysteem! Maar wat het ook wordt, het allerbelangrijkste is om het uiteindelijke doel nooit uit het oog te verliezen. Een klimaatrechtvaardig belastingssysteem moet uiteindelijk leiden naar een luchtvaart binnen de grenzen van onze planeet – naar minder luchtvaart dus. Een reductie van de luchtvaart is de enige échte oplossing is voor een reductie van de uitstoot!