16 July 2020

Over de verbeeldingskracht van de NMBS (of het gebrek daaraan, bis)

door Zomer Zonder Vliegen
Opinie
16 July 2020

Over de verbeeldingskracht van de NMBS (of het gebrek daaraan, bis)

door Zomer Zonder Vliegen

L’histoire se répète. Fietsen op treinen nemen teveel plaats in, dus bannen maar, die vervelende fietsers. In 2018 was de NMBS al eens van plan om fietsen te verbieden op spitstreinen, maar gelukkig werden ze daarover toen snel teruggefloten. Bijna twee jaar en één coronacrisis later flikt de spoorwegmaatschappij het ‘m opnieuw: vanaf 18 juli zijn fietsers niet langer welkom op treinen van en naar de kust en de Ardennen tijdens de (ruim bemeten) spitsuren. Als organisatie die hard werkt aan positieve beeldvorming rond de trein, kunnen we dat enkel jammer vinden. Dat we meer dan een jaar geleden bijna exact hetzelfde schreven, maakt het er niet beter op.

Het fietsenverbod is de zoveelste episode van de soap die begin juni begon met de beslissing van de Regering om een gratis Railpass aan iedere Belg te geven en het vervoer van fietsen gratis te maken. We hadden eerder ook al vragen bij de effectiviteit of de urgentie van die maatregelen, maar in al onze naïviteit gaven we ze graag het voordeel van de twijfel.

We willen best wel begrip tonen voor de moeilijke situatie en de voldongen feiten waar de Regering de NMBS mee opzadelde. Anderzijds blijven we ons verbazen over het gemak en de gezonde zin voor zelfkastijding waarmee onze spoorwegen zichzelf telkens opnieuw te kijk zetten als risée van de natie.

We hoopten dat het anders zou zijn, maar ook in deze coronatijden hebben de NMBS & Co ontstellend weinig ambitie en geloof in eigen kunnen getoond. Maar het meest ergerlijke is wat ons betreft opnieuw het totale gebrek aan verbeeldingskracht en creativiteit. Oei, er zijn meer fietsen op de trein: groot probleem, dus weg met die fietsen! Is dat echt alles dat ze bij de NMBS kunnen bedenken? Is er dan niemand die meer fietsers op de trein als een kans ziet, in plaats van als een bedreiging? 

Waarom geen reservatiesysteem invoeren voor fietsen, zodat er tenminste een aantal fietsers meekunnen? Daar heeft de spoorwegmaatschappij naar eigen zeggen de tijd niet meer voor (dat lazen we in een comment van een NMBS-medewerker onder een nieuwsbericht op facebook). Of wat met het idee om minstens op een aantal treinen in de spits plaats voor fietsen te voorzien, en daarvoor eventueel ook de dienstregeling aan te passen zodat er voldoende in- en uitstaptijd is? Daarover kan bovendien ruim gecommuniceerd worden, zowel naar fietsers als niet-fietsers, zo kan iedereen er rekening mee houden. En waarom is  de wagon met fietsplaatsen niet standaard de eerste of de laatste wagon? Uit eigen ondervinding: op die manier hinderen we vast heel wat minder andere reizigers. Het kan nog creatiever: gesteld dat het in de grote stations soms te druk is voor fietsers, misschien kan er op weg naar zee of de Ardennen een bijkomende stop ingelegd worden in een aantal voorstedelijke stations? Geen enkel probleem om eerst enkele kilometers naar daar te fietsen!

Of waarom niet op zoek gaan naar allianties met private fietsverhuurbedrijven aan de zee of in de Ardennen, misschien is dat voor een aantal mensen een alternatief voor de eigen fiets? Of is daar ook geen tijd meer voor? En waarom is er bij de beslissing over het fietsverbod niet eerst overlegd met organisaties zoals TreinTramBus en de Fietsersbond, zij hebben de nodige expertise in huis, niemand kent de noden van de NMBS-klanten én potentiële klanten zo goed als zij. 

De promotie van alternatieven voor vliegreizen en mensen inspireren om voor die alternatieven – lees: treinreizen – te kiezen, is één van de belangrijkste bestaansredenen van Zomer Zonder Vliegen. In onze communicatie zetten we hard in op positieve beeldvorming rond treinen. De spoorwegsector blijkt ons daarbij niet altijd een grote hulp. Een eenzijdig en kurkdroog gecommuniceerd verbod op het transport van fietsen voor reizen in eigen land, net tijdens de momenten dat de vraag het grootst is, dat is niet meer dan een zwaktebod. De NMBS miste nog maar eens de kans om de negatieve perceptie die leeft over het spoor om te buigen richting meer positief beeld, en wij kunnen enkel de schade opmeten. 

foto boven: develotarier.be, foto onder: zomer zonder vliegen