15 July 2019

Proxima Estacion... Zomer Zonder Vliegen!

door Zomer Zonder Vliegen
Nieuws & Info
15 July 2019

Proxima Estacion... Zomer Zonder Vliegen!

door Zomer Zonder Vliegen

WE ZIJN NIET ALLEEN! 

Zomer Zonder Vliegen nam van 12 tot 14 juli in Barcelona deel aan de conferentie "Degrowth of Aviation”. De ongebreidelde groei van het massatoerisme - nauw verbonden met de al even buitensporige groei van de luchtvaart - zorgt in de Spaanse hoofdstad voor reële en steeds groter wordende problemen. Het is dus niet toevallig dat net dáár Toby en Peter Paul samen met meer dan 150 mensen uit heel Europa  - academici, klimaatactivisten, NGO- en vakbondsmensen en mensen van campagnes zoals die van ons, verzamelden zonder dat er ook maar één vliegtuig van de grond moest. Bovendien volgden ook tientallen mensen - tot in Nieuw-Zeeland, Canada en Mexico - de conferentie online. In keynote speeches, workshops en paneldiscussies werd drie dagen lang intensief besproken hoe de luchtvaart kan teruggebracht worden binnen de grenzen van een leefbare planeet.  

Er moet niet alleen een einde gemaakt worden aan de onrechtvaardige vrijstelling van kerosine- en ticketbelastingen, er zijn ook aanvullende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat vliegen niet nog meer een privilege wordt van zij die nu al geprivilegieerd zijn. Andere voorstellen zijn bijvoorbeeld een frequent flyer-heffing, het limiteren van korteafstands- en binnenlandse vluchten, het stoppen van luchthavenuitbreidingen en het limiteren en reguleren van massatoerisme. Last but not least, moeten alternatieven voor de luchtvaart zoals nachttreinen, schepen op hernieuwbare energie en online conferenties worden aangemoedigd. 

De laatste dag van de conferentie viel gisteren ook samen met een duidelijke oproep tot actie. Tientallen activisten vormden in Barcelona El Prat  een rode lijn als protest tegen de geplande uitbreiding van de luchthaven, die een bijkomende vraag van 25 miljoen per jaar passagiers wil creëren, bovenop de hallucinante 70 miljoen die er nu al zijn.

De Degrowth of Aviation-conferentie werd georganiseerd door  Stay Grounded, het  wereldwijde netwerk waar ook Zomer Zonder Vliegen deel van uitmaakt en dat individuen, gemeenschappen en organisaties verenigt met gedeelde bezorgdheden rond de luchtvaart. Het vliegtuig is één van de grootste klimaatkillers geworden. Bovendien worden over de hele wereld steeds meer mensen blootgesteld aan geluidsoverlast en andere gezondheidsrisico's doordat ze in de nabijheid van luchthavens wonen.

LET'S START A MOVEMENT!

En Zomer Zonder Vliegen? De conferentie was veel meer dan gewoon maar interessant... Ondanks de verzengende Barcelonese hitte kregen we een inspirerende energy-boost van jewelste om ons verhaal verder te zetten. Nog meer dan voorheen worden we in 2020 en 2021 met Zomer Zonder Vliegen hopelijk pas echt deel van een grotere (Europeese en wereldwijde) beweging, daarover later meer!

We zijn niet alleen, maar we kunnen het ook niet alleen! Verhalenvertellers, activisten, schrijvers, denkers, doeners, makers, eeuwige zwervers, thuisblijvers of hangmattoeristen, jong of minder jong, wie of waar je ook bent: laat ons weten of ook jij je wil engageren voor een klimaat- en sociaal rechtvaardige luchtvaart! 

Let's start a movement!

Foto's van de conferentie en de acties zijn te vinden op de Flickr-pagina van Stay Grounded. Een video vind je binnenkort op Twitter & Facebook.