03 December 2019

Rapport “Degrowth of Aviation - Reducing Air Travel in a Just Way” - PERSBERICHT

door Zomer Zonder Vliegen / Stay Grounded
Nieuws & Info
03 December 2019

Rapport “Degrowth of Aviation - Reducing Air Travel in a Just Way” - PERSBERICHT

door Zomer Zonder Vliegen / Stay Grounded

Nieuw rapport: maatregelen om de luchtvaart in te krimpen op een rechtvaardige manier


In de marge van de klimaattop COP 25, brengt het Stay Grounded Network een nieuw rapport uit over “Degrowth of Aviation”. Het rapport stelt verschillende strategieën en beleidsinstrumenten voor om de luchtvaart in te krimpen en het vliegverkeer op een rechtvaardige manier te verminderen.

“Vliegen is de snelste manier om de planeet op te warmen. De tijd ontbreekt om nog verder te wachten op onrealistische technologische oplossingen, wat we nu in eerste instantie vooral nodig hebben is een degrowth van de luchtvaart. Een inkrimping van de luchtvaart kan en moet samengaan met de ontwikkeling van attractieve alternatieven, zodat een leefbare toekomst voor onszelf en voor onze kinderen verzekerd blijft”, stelt Magdalena Heuwieser, coördinator van het Stay Grounded Network en één van de auteurs van het rapport.

Met het rapport verzet Stay Grounded, een wereldwijd netwerk van ongeveer 150 lidorganisaties resoluut de bakens. Het is zowel voor de klimaatbeweging als de bredere publieke opinie al lang duidelijk dat “een groene groei van de luchtvaart” een illusie is en dat ook zal blijven. Een duidelijk kader om de negatieve sociale impact en klimaatimpact van de luchtvaart op een effectieve manier te counteren, ontbrak echter tot nu toe. In juli 2019, tijdens de conferentie “Degrowth of Aviation” in Barcelona, bespraken meer dan 150 experts en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld verschillende mogelijke maatregelen. De resultaten van de conferentie en de verdere bespreking nadien leidde tot het rapport dat vandaag gepubliceerd wordt. 

 Maatregelen om de luchtvaart te verminderen moeten rechtvaardig zijn 

“Slechts een klein aantal mensen is verantwoordelijk voor het deel van de opwarming van de aarde dat veroorzaakt wordt door de luchtvaart, aangezien ongeveer 90% van de wereldbevolking nog nooit een voet in een vliegtuig heeft gezet. Een relatief beperkte minderheid van de wereldbevolking vliegt ten koste van de overgrote meerderheid: ten koste van bewoners die blootgesteld worden aan lawaai en fijnstof van vliegtuigen, ten koste van lokale ecosystemen, van toekomstige generaties en vain al degenen in het Zuiden die nu al de dupe zijn van de klimaatcrisis”, zegt Toby Lauwerier, vrijwilliger/campagnemedewerker bij Stay Grounded Netwerk-lid Zomer Zonder Vliegen - een bewustmakingscampagne over de impact van de luchtvaart. 

Het rapport schuift de volgende maatregelen naar voor om op een klimaatrechtvaardige manier tot een degrowth van de luchtvaart te komen: 

  1. terugdringen van het aantal vluchten, zonder het belang van mobiliteit en culturele uitwisseling uit het oog te verliezen, door een modal shift naar alternatieven zoals het spoor en online conferencing.
  2. beëindigen van de oneerlijke voordelen en de macht van de luchtvaartindustrie (bv. door het opheffen van belastingvrijstellingen)
  3. aanpakken van geprivilegieerde veelvliegers (door bijvoorbeeld frequent flyer heffingen of air miles heffingen)
  4. voorzien in een rechtvaardige transitie voor de werknemers in de luchtvaartsector
  5. aanvechten van ‘valse’ oplossingen die enkel nieuwe problemen creëren, zoals offset projecten, biobrandstoffen, of synthetische brandstoffen die een toenemende vraag naar energie veroorzaken. 

In het licht van de net gestarte COP25 in Madrid komt het Degrowth of Aviation-rapport precies op  het juiste ogenblik, aangezien het broodnodige en grensverleggende impulsen kan geven aan zowel campagnevoerders en middenstandsorganisaties maar bovenal ook aan beleidsmakers, om eindelijk echt werk te maken van een luchtvaart binnen de grenzen van een leefbare planeet.

“Ook voor Zomer Zonder Vliegen zal het rapport een grote meerwaarde zijn en als leidraad kunnen dienen in het vervolg van onze campagne. Zomer Zonder Vliegen plant om het rapport in de komende maanden ook in het Nederlands te vertalen”, zegt Toby Lauwerier.

“De belofte van een ‘milieuvriendelijke, koolstofvrije of koolstofneutrale luchtvaart’ heeft weinig waarde. In plaats daarvan is de boodschap dat de luchtvaart moet inkrimpen noodzakelijk, want “genoeg is genoeg”, besluit Magdalena Heuwieser. 

Contact: 

Magdalena Heuwieser / Stay Grounded Network (Austria)
Email: press@stay-grounded.org
telefoon: 0043 6503773102

Toby Lauwerier / Zomer Zonder Vliegen (lid van Stay Grounded Network)
Email: toby@zomerzondervliegen.be
telefoon: 0032 495702077/ 

Download rapport (EN) & Briefing Paper (NL): https://stay-grounded.org/report-degrowth-of-aviation 

Webinar met samenvatting van de inhoud van het rapport op 5 december, 5-7 pm CET, registreer hier 

Downloaden van foto’s voor vrij gebruik (mits vermelding fotografen) van Flickr