23 April 2020

Tussen hoop en vrees: campagnevoeren in coronatijden

door Zomer Zonder Vliegen
Nieuws & Info
23 April 2020

Tussen hoop en vrees: campagnevoeren in coronatijden

door Zomer Zonder Vliegen

Tot januari van dit jaar vlogen dagelijks gemiddeld duizend vliegtuigen door het Belgische luchtruim.  Midden april blijven er daar nog 100 tot 200 per dag van over(1). Het passagiersvervoer op onze nationale luchthaven ligt zo goed als stil. Vanmiddag landde er nauwelijks één verdwaald vliegtuig… uit Frankfurt dan nog wel(2). Wereldwijd is het aantal vluchten met 70 % afgenomen en de sector verwacht ruim 1,2 miljard minder passagiers(3) in de eerste acht maanden van dit jaar (ter vergelijking: in 2019 namen 4,7 miljard mensen het vliegtuig(4)).

Springen we als luchtvaartactivisten bij al die rode cijfers en pijlsnel dalende statistieken een gat in de vliegtuigloze lucht? Het antwoord was neen bij het begin van de coronacrisis, en het antwoord is tot nader order nog steeds neen, maar anderzijds weigeren we pessimistisch te zijn over de vraag wat-na-corona.

De luchtvaartindustrie weert zich ondertussen als een duivel in een wijwatervat om zo snel mogelijk financiële steun binnen te rijven bij overheden wereldwijd. Alleen al in Europa vroeg de sector sinds het begin van de coronacrisis aan de overheden een gigantische reddingsboei van in totaal 12,8 miljard euro, zonder daar ook maar enige fiscale of klimaatvoorwaarden aan te willen koppelen. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace, Transport & Environment en Carbon Market Watch die gisteren samen een zeer overzichtelijke Bailout Tracker lanceerden.

Het slechte nieuws: er werd al 3,4 miljard euro steun toegezegd, zónder voorwaarden. Het betere nieuws: over 9,4 miljard euro wordt nog grondig onderhandeld. Het heel voorzichtig goede nieuws: in ons land is er nog niets beslist en lijkt de overheid op zijn minst te twijfelen om zomaar steun toe te staan aan TUI en Brussels Airlines.

Alle betrokken Belgische politici kregen deze week post, getekend Zomer Zonder Vliegen, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en hun Waalse tegenhanger Inter-Environnement Wallonie. In een uitgebreide en – al zeggen we het zelf - evenwichtige policy paper roepen we nog eens op om geen staatssteun te verlenen zonder klimaat- en sociale garanties. De beleidsaanbevelingen in de policy paper liggen perfect in lijn met de eisen in de open brief en de petitie die we eerder deze maand verspreidden, als Belgische partner binnen het wereldwijde Stay Grounded Netwerk.

Campagnevoeren in coronatijden is campagnevoeren tussen hoop en vrees, als David tegen honderd Goliaths. Maar toch, we maken deel uit van een groeiende beweging en dát is misschien het beste nieuws van de afgelopen weken en maanden! Steeds meer mensen en organisaties plaatsen vraagtekens bij  ons huidige luchtvaartsysteem en de ongebreidelde groei van de luchtvaart. Het stemt heel hoopvol hoe medestanders elkaar meer en meer lijken te vinden en zich gaan organiseren - zowel op lokaal, nationaal en internationaal vlak. Binnen de bredere groene beweging is luchtvaart relatief lang ongemoeid gelaten, maar nu is het nergens nog een taboe-onderwerp. In de ruim twee jaar sinds wij  met Zomer Zonder Vliegen gestart zijn, hebben we met eigen ogen kunnen vaststellen hoe de eensgezindheid toeneemt en de nood aan een ander, meer duurzaam verhaal zienderogen groeit. Alleen al daarom loont het allemaal de moeite om te blijven geloven in dat verhaal en verder campagne te voeren, meer dan ooit!  

Bedankt voor de steun, blijf ons volgen!

afbeelding boven: 15 april 2020, 18h UTC, afbeelding onder: 15 april 2019, 18h UTC, bron: flighradar24.com