13 January 2020

Van een stellingenoorlog wordt niemand beter: bedenkingen bij het klimaatdebat

door Zomer Zonder Vliegen (Frederik De Roeck en Toby Lauwerier)
Opinie
13 January 2020

Van een stellingenoorlog wordt niemand beter: bedenkingen bij het klimaatdebat

door Zomer Zonder Vliegen (Frederik De Roeck en Toby Lauwerier)

Vette kop in De Standaard vandaag: Schijnbaar logische maatregelen helpen geen zier voor het klimaat. Een denktank binnen de KU Leuven wil een aantal hardnekkige misverstanden de wereld uit helpen. Bovenaan de lijst: we hoeven niet verder wakker te liggen van korteafstandsvluchten: voor de CO2-uitstoot maakt het geen zier uit. 

Het is het zoveelste voorbeeld van een contraproductieve bijdrage aan een debat onder hoogspanning - een amalgaam van als waarheid verpakte halve meningen, boutades en feitelijke onwaarheden. Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageerde terecht inhoudelijk al uitgebreid op de manke beweringen van de denktank, en daar hebben we niets aan toe toe voegen. Wij vinden het bovendien vooral jammer dat BBL moét reageren. 

Want het kwaad is ondertussen sowieso onherroepelijk geschied. Het maakt geen knijt uit of Zuhal de trein of het vliegtuig neemt. Razendsnel vindt de dubieuze stellingname haar weg naar tienduizenden lezers en nestelt ze zich in newsfeeds en facebookposts - de waan van de dag. Iedereen toetert maar wat en zet de feiten naar zijn hand. Afhankelijk van achterliggende agenda’s wordt volop twijfel gezaaid op basis van halve waarheden en valse argumenten. Onder het mom van wetenschappelijke objectiviteit worden die verkocht als de onversneden waarheid in het klimaatdebat. Het lijkt wel een doelbewuste strategie, controverse verkoopt. En de publieke opinie, die blijft murw geslagen achter. Hoeveel van hen zijn thuis in zowel de sterktes, de nuances én de tekortkomingen in het EU-emissiehandelssysteem om zelf kritisch te kunnen reflecteren over beweringen van de denktank? 

Actie, reactie. Het klimaatdebat heeft de laatste tijd te vaak iets van een ideologische stellingenoorlog in plaats dat het een zoektocht is naar de oplossingen voor een planetaire crisis. Het is een oorlog waar we als Zomer Zonder Vliegen niet kunnen en niet willen in meegaan. Begrijp ons niet verkeerd: er is hoge nood aan een maatschappelijk debat over hoe de duurzame en koolstofneutrale samenleving er zal moeten uitzien. Maar het huidige spervuur van hele opiniebijdragen en halve artikels waarin tegenstrijdige boodschappen afgeschoten worden op basis van schijnbaar ‘objectieve’ data draagt hier weinig tot niets aan bij. Het creëert enkel verwarring in het hoofd en in het hart van de doorsnee burger. 

De CO2-uitstoot moet drastisch naar beneden, punt. En dat doe je niet door boekhoudkundige trucjes in een emissiehandelsysteem. Door onomstotelijk klimaatschadelijke industrieën als luchtvaart te blijven ‘greenwashen’ zakken we alleen maar verder weg in een moeras van tegengestelde ‘feiten’. En dan haken mensen af en verliezen we onherroepelijk de kritische massa die nodig is om te doen wat echt nodig is: onze samenleving heruitvinden

Via onze FAQ-pagina op de website van Zomer Zonder Vliegen proberen we op een zo objectief mogelijke manier lezers te wapenen met een aantal belangrijke feiten om het debat omtrent luchtvaart en klimaatverandering beter te kunnen kaderen. Hashtag: nuance!