06 February 2019

Vlaamse Regering voert vliegtaks voor vogels in

door Zomer Zonder Vliegen
Nieuws & Info
06 February 2019

Vlaamse Regering voert vliegtaks voor vogels in

door Zomer Zonder Vliegen

De Vlaamse Regering heeft gisteren met grote eensgezindheid een akkoord bereikt over de veelbesproken vliegtaks voor vogels, een gemeenschappelijk plan van de minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Alleen de partij Groen stemde tegen, en enkele SPA-leden onthielden zich. Met de vliegtaks voor vogels komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de jarenlange verzuchtingen van de luchtvaartsector.

Schauvliege sloeg gisteren avond al mea culpa in Ter Zake: ‘Achteraf bekeken is het eigenlijk onbegrijpelijk dat het zo lang geduurd heeft. We wisten al vele jaren dat de luchtvaart erg te lijden had onder het grote vogelbestand in het Vlaamse luchtruim. Ik ben fier dat we nu eindelijk een instrument in handen hebben om daar tegen op te treden’. Marc De Scheemaecker, CEO van Brussels Airport treedt haar bij: ‘Het is een belangrijke dag voor ons, die vogels zorgen voor zeer onveilige toestanden en voor een rem op de groei van één belangrijkste economische sectoren van ons land. Piloten moeten regelmatig uitwijken voor grote zwermen vogels. Rond Brussels Airport zijn dat vooral merels en spreeuwen, in Oostende meeuwen en aalschovers heb ik gehoord. Bovendien vliegen die rotbeesten regelmatig in de vliegtuigmotoren, ze schijten het hele luchthaventerrein onder, en ze bouwen nesten in de afvoerkanalen langs de startbanen, waardoor die verstopt geraken.’

Schauvlieghe: ‘Al in 1979 legde Europa de vogelrichtlijngebieden wettelijk vast, maar die bleken al vanaf het begin heel weinig doeltreffend – de vogels hielden zich helemaal niet aan de gemaakte afspraken. De bruine kiekendief kreeg bijvoorbeeld het vogelrichtlijngebied ‘Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide’ in de Provincie Antwerpen toegewezen, maar er werden exemplaren gespot zelf helemaal tot op de luchthaven van Charleroi in Wallonië, meer bepaald in de motor van een toestel van de Poolse low coast maatschappij Wizzair, levensgevaarlijk! Ik heb ontelbare keren aan Europa gevraagd om meer doortastende oplossingen, maar die kwamen er niet, dus namen we vanuit de Vlaamse Regering het heft zelf in handen’.

Ben Weyts vervolledigt: ‘Het is onaanvaardbaar dat het eigenlijk de gewone vliegtuigpassagier is die moet opdraaien voor de grillen van die vogels, die de passagiers opzadelen met vertragingen en een onveiligheidsgevoel. Daarom zullen vanaf nu maandelijkse inningen gebeuren bij Vogelbescherming Vlaanderen, de lokale afdelingen van Natuurpunt en alle andere verenigingen die verantwoordelijkheid dragen in de groei van het vogelbestand. De hoogte van de taks wordt vastgelegd op basis van de resultaten van de tellingen tijdens het jaarlijkse Grote Vogelweekend van Natuurpunt en verschillen van vogelsoort tot vogelsoort. Dat is niet meer dan billijk. Voor trekvogels vragen we een grotere inspanning dan voor bijvoorbeeld de specht, die meestal maar wat op één plek hangt te hangen. Arenden vliegen erg hoog, dus voor hen is ook de taks hoog. Voor duiven is de taks veel lager, want zij zitten meestal opgehokt. Het spreekt bovendien voor zich dat loopvogels vrijgesteld zijn van taks’.

In het oorspronkelijke plan van de Vlaamse Regering gold de taks ook voor sier- en gezelschapsvogels, maar daar kon het sterke lobbywerk van de Vlaamse Vereniging van Houders van Sier- en gezelschapsvogels (VVHSGV) een stokje voor steken. Ook de Koninklijke Belgische Vinkenzettersbond ontsprong de dans. Willy Goris, secretaris van de VVHSGV aan de telefoon: ‘mijn parkiet heeft maar één keer buiten gevlogen, dat was toen mijn vrouw in de lente van 1987 zijn kooitje liet openstaan. Het zou toch totaal oneerlijk zijn dat ik die taks voor hem zou moeten betalen. Gelukkig zag de Vlaamse Regering dat ook in. En wil je mij nu excuseren, want ik vertrek zo dadelijk voor een weekje met mijn vrouw naar Djerba’.