30 June 2020

We've got mail!

door Zomer Zonder Vliegen
Nieuws & Info
30 June 2020

We've got mail!

door Zomer Zonder Vliegen

Beste,

Excuus dat het zo lang geduurd heeft, voor dat u een antwoord kreeg. Uw mail werd meteen doorgestuurd naar Riadh Bahri, die evenwel niet de tijd heeft gevonden er persoonlijk op te reageren.

De klimaataspecten van de vliegtuigindustrie zijn zeker een belangrijk aspect. In mijn workshops op de redactie heb ik erop gewezen dat heel wat mensen in het publiek het belangrijk vinden dat dit element niet vergeten wordt. Aan de andere kant is het zo dat niet elk aspect op elk moment kan vermeld worden. Op dit moment staat het overleven van het bedrijf centraal, al is het klimaataspect niet weg, met name in de voorwaarden die de Belgische regering stelt.

Ik blijf mee opvolgen dat dit aspect niet vergeten wordt, als is er uiteraard nooit garantie dat het aspect op elk moment ter sprake zal komen.

Met vriendelijke groeten,

Tim Pauwels - VRT Nieuwsombudsman 

We ontvingen vandaag bovenstaand antwoord van VRT Nieuwsombudsman Tim Pauwels, nadat we een tijd geleden onze bedenkingen hadden geuit over de soms eenzijdige luchtvaartberichtgeving op de VRT. Het is vaak journalist Riadh Bahri die in het journaal of de duidingsprogramma's als expert zijn licht mag laten schijnen over de luchtvaartindustrie. Bahri's expertise betwijfelen we tot op zeker hoogte niet, we zijn wel sceptisch over zijn duobaan als journalist-bewonderaar.

Bahri steekt zijn voorliefde voor de industrie waarover hij bericht niet over stoelen of banken en volgens ons lijkt hij het klimaataspect daarbij als ondergeschikt te beschouwen. Het staat een journalist natuurlijk vrij om een passie voor vliegtuigen en de luchtvaart te koesteren, maar of het onbevooroordeelde en onpartijdige journalistiek oplevert, is een legitieme vraag. 

We appreciëren dat ombudsman Pauwels de tijd nam om ons een reactie te bezorgen, hoewel hij daar natuurlijk sowieso toe verplicht is volgens de VRT-beheersovereenkomst. Anderzijds zullen wij in de toekomst niet nalaten op de dezelfde nagel te blijven kloppen, wanneer we denken dat dat nodig is!  

Je kan onze bedenkingen die we overmaakten aan de VRT-Nieuwsombudsman hier nog eens nalezen. 

(foto's: VRT)