Zomer Zonder Vliegen gaat internationaal!

Met Zomer Zonder Vliegen maken we deel uit van het internationale netwerk Stay Grounded. Het netwerk verenigt individuen, gemeenschappen en organisaties wereldwijd, allen bezorgd om de steeds grotere impact die de luchtvaart heeft op onze planeet. Het aandeel van het vliegverkeer in de totale uitstoot door fossiele brandstoffen wordt steeds groter: het vliegtuig is één van de grootste klimaatkillers geworden. Bovendien worden over de hele wereld steeds meer mensen blootgesteld aan geluidsoverlast en andere gezondheidsrisico's doordat ze in de nabijheid van luchthavens wonen.

Stay Grounded verenigt gewone burgers, maar ook academici, vakbondsmensen, milieuactivisten en lobbygroepen voor alternatieve vervoersmiddelen. De eis om een halt toe te roepen aan de exponentiële groei van de luchtvaart, om een eerlijker transportsysteem en om vernieuwende opvattingen over reizen klinken steeds luider.

Stay Grounded vecht vóór het behoud van gemeenschappen, landbouwgronden en ecosystemen en tégen de inbeslagname en de vernietiging ervan door de bouw van nieuwe luchthavens, de ongebreidelde uitbreiding van bestaande luchthavens, maar ook door de groeiende vraag naar land voor de productie van biobrandstoffen.

Position Paper

Business as usual is niet langer een optie. Alle leden van Stay Grounded ondertekenden de position paper, waarin 13 stappen worden voorgesteld richting een wereldwijd rechtvaardiger transportsysteem op zowel sociaal, economisch als ecologisch vlak. De position paper kan u hier vinden. Dáár dragen we met Zomer Zonder Vliegen graag ons steentje toe bij! We are not alone!